Advanced Optical Imaging (ADIMA)

Diarienummer 2018-01896
Koordinator NILT SWEDEN FILIAL
Bidrag från Vinnova 1 791 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018