Advanced Optical Imaging (ADIMA)

Diarienummer 2018-01896
Koordinator NILT SWEDEN FILIAL
Bidrag från Vinnova 1 791 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Utvecklingen av optiska system befinner sig i början på en övergångsperiod där klassiska linser håller på att ersättas av avancerade diffraktiva linser. En vanlig kameramodul består ofta av upp till sex olika klassiska linser. Ett likvärdigt system baserat på diffraktiv optik kräver endast platta optiskta element med avancerad yttopografi. NILT Sweden Filial är en av ledarna inom tillverkning av avancerade diffraktiva linser och vill ta nästa steg i kvalitet för att kunna ersätta klassiska linser i kamerasystem och mobiltelefoner.

Förväntade effekter och resultat

Den senaste revolutionen på kameramarknaden ersatte den analoga framkallningstekniken med ett digitalt CMOS-chip, och digitalkameran föddes. I nästa steg av utvecklingen kommer de klassiska linserna i kamerasystem ersättas med diffraktiv optik och det kommer att bli möjligt att drastiskt minska vikt, storlek och kostnad som är nyckelfaktorer för många applikationer. Mobiltelefontillverkarna, som redan har lyckats skala ner dimensionerna på kamerorna, är en av de drivande krafterna och kommer förmodligen bli de första användarna av diffraktiv optik för bildupptagning.

Planerat upplägg och genomförande

NILT Sweden Filial har många års erfarenhet av nanostrukturering med fokus på nanoimprinting. I ADIMA projektet kommer NILT Sweden Filial att fokusera på utveckling av avancerade diffraktiva mönster i kisel på nanometerskala. För att reducera kostnaden på de optiska elementen kommer de dyra kiselstrukturerna att replikeras i plast.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.