Accelerage

Diarienummer 2014-03904
Koordinator YH YouHealth Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 104 494 kronor
Projektets löptid juni 2014 - augusti 2014
Status Avslutat