ABI Verifiering 2016

Diarienummer 2016-01036
Koordinator ARCTIC BUSINESS INCUBATOR AB - Aurorum Business Incubator AB
Bidrag från Vinnova 5 900 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång 2016-00268-en

Syfte och mål

Projektet syftar till att i enlighet med utlysning från Vinnova `Inkubationsstöd - Verifiering Excellens 2016´ ge finansiering för kostnader relaterade till verifieringsaktiviteter, för de företag som ABI ger affärsutvecklingsstöd. Målet är att bidra till en snabb och effektiv inkubationsprocess för nya kunskapsintensiva företag med stor internationell potential.

Förväntade effekter och resultat

Målet att under 2016 ge stöd ur sökta medel till ca 15 st aktiviteter hos de företag som finns inne hos ABI.

Planerat upplägg och genomförande

ABI har idag en etablerad verksamhet med dokumenterade processer och verktyg för beslut och uppföljning och vi avser integrera detta projekt i vår ordinarie verksamhet på följande sätt; Alla aktiviteter skall redovisas och beslutas vid de ´rådgivarmöten´, inför beslut skall en aktivitetsplan tas fram av ansvarig rådgivare för företaget och presenteras inför beslut.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.