A holistic approach to sustainable growth from entrepreneurship

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS (SSE) INSTITUTE FOR RESEAR - Stockholm School of Economics Institute for Research
Bidrag från Vinnova 1 184 360 kronor
Projektets löptid januari 2018 - juli 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Entreprenörerna och innovationen: Vi undersöker vad som händer med entreprenören och innovationen efter det att ett företag likviderats. Hållbara tillväxtmodeller: Tillväxt framförs generellt som det ultimata framgångsmåttet. På senare tid har detta kommit att ifrågasättas då olönsam tillväxt kan vara direkt skadligt. Vi undersöker kopplingar mellan olika former av finansiering och långsiktig lönsam tillväxt. Lånebaserad finansiering: Över åren har en bred flora av lånebaserad finansiering vuxit fram. Några av dessa undersöks i denna studie.

Förväntade effekter och resultat

Öka vår förståelse för hur tidig finansiering påverkar företags långsiktiga lönsamma tillväxt.

Planerat upplägg och genomförande

Vi har primärt en kvantitativ ansats där vi använder såväl primär- som sekundärdata på ett unikt sätt. I vårt tidigare projekt påbörjade vi byggandet av en unik databas av svenska startupföretag och deras finansiering. Inom ramen för denna studie kommer vi utveckla databasen vidare med information från egen enkät-data som distribueras till 20 000 startupföretag, vilken kompletteras med data från sekundära källor som exempelvis Bolagsverket.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 januari 2020

Diarienummer 2017-05375

Statistik för sidan