Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

A generic digital twin framework to foster sustainable mobility in the 15mC (CITWIN)

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - Kungliga Tekniska Högskolan Inst f samhällsplanering & miljö
Bidrag från Vinnova 3 148 923 kronor
Projektets löptid november 2023 - oktober 2026
Status Pågående
Utlysning Driving Urban Transitions - DUT

Syfte och mål

Design och proof-of-concept-utveckling av ett generiskt digitalt tvillingramverk inom ramen för 15-minutersstäder, som replikerar transportinfrastruktur i stadsmiljöer baserat på tillgängliga offentliga data och sensoriska data. Definition av kvantifierbara mål som är relevanta för stadsutveckling i 15-minutersstaden, uttryckligen inklusive människocentrerade dimensioner. Utveckling av policyutvärderingsmetod för att bedöma 15-minutersstäders hållbara transportstrategier med rekommendation om implementeringsvägar.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet av projektet är en kombination av teoretiska insikter och praktiska verktyg. De teoretiska insikterna bör ge en bättre förståelse för hur digital tvillingteknologi kan vara användbar i samband med 15mC och hur människocentrerade dimensioner explicit kan inkluderas i sådana kvantitativa ramverk. De praktiska verktygen kommer att omfatta programvara med öppen källkod som integrerar teoretiska insikter. Livslabben och policybedömningsmetoden skulle exemplifiera implementeringen av 15mC-funktioner.

Planerat upplägg och genomförande

Projekttiden kommer att vara 36 månader. Arbetsplanen består av 7 arbetspaket. Denna uppdelning följer utvecklingsprocessen av våra metoder och verktyg. Arbetsuppgifterna inom varje arbetspaket kan till stor del vara förskjutna och löpa därför parallellt genom hela projektet. Projektet bygger på ett starkt samarbete där regelbundna möten fungerar som checkpoints för synkronisering. En nyckelkomponent är den kontinuerliga återkopplingsslingan med intressenterna, vilket skapar ett nedifrån och upp deltagande förhållningssätt där användarnas behov är centrala.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2023

Diarienummer 2023-02576

Statistik för sidan