5G Transport Lab, K5 Kista Backhaul Lab

Diarienummer 2013-03125
Koordinator Ericsson AB - Ericsson Research
Bidrag från Vinnova 20 225 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - mars 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång Innovativ IKT - 2013

Syfte och mål

Den fortsatta utvecklingen av mobila bredbandstjänster och sammansmältningen av telekommunikation och IT ställer industrin inför nya utmaningar, med en allt snabbare introduktion av nya tjänster, applikationer och nätverkslösningar. För att möjliggöra visionen om ´Networked society´, behövs nya transportlösningar för att möjliggöra framtida 5G nät. Projektets målsättning är att skapa optimerade lösningar för 5G transport och integration av tjänster.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att bygga långsiktig kompetens i Kista inom 5G transport och management med sikte på visionen om ´Networked society´, för att understödja utvecklingen av nya nätarkitekturer. Projektet etablerar ett Kistabaserat samarbete mellan industi, akademi och institut ett ekosystem som möjliggör effektiv överföring av ideer mellan forskning och produktutveckling.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i ett nära samarbete mellan de tre parterna Ericsson, Acreo och KTH. En gemensam styrgrupp kommer att etableras för att styra projektet. Arbetet delas upp i ett antal iterationer, och resultaten kommer att presenteras och granskas i slutet av varje iteration. Inför varje iteration kommer styrgruppen att besluta om innehållet, för att säkerställa att det ligger i linje med riktning och mål för proktet. Detta görs i samarbete med projektgruppen. VINNOVA´s finansiering av projektet går till Acreo och KTH.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.