3D-printing av nedbrytbart bensubstitut

Diarienummer 2014-00386
Koordinator Promimic AB
Bidrag från Vinnova 243 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att undersöka möjligheten att tillverka nedbrytbara strukturer för benersättning genom att använda 3D-printing. Fused deposition modeling (FDM) var den printingteknik som testades, och 2 olika maskiner användes i projektet. Målet var att ta fram en struktur som hade rätt porositet för att göra det möjligt för benvävnad att växa in, och samtidigt hade tillräckligt hög hållfasthet för att fungera som lastbärande implantat. Projektet uppfyllde dessa mål, och gav företaget nya erfarenheter på området.

Resultat och förväntade effekter

Projektet visade att det är möjligt att använda FDM-tekniken för att 3D-printa ett nedbrytbart kompositmaterial. Detta gör att man på ett enkelt sätt kan tillverka ett implantat som stimulerar tillväxt av nytt ben, bryts ned efter en tid i kroppen och som dessutom kan skräddarsys för varje patient. Resultaten från projektet ger Promimic möjlighet att kommersialisera en ny och unik produkt.

Upplägg och genomförande

Projektet var planerat att vara klart i slutet av november, men på grund av diverse tekniska problem så fick det förlängas till slutet av januari. Bortsett från denna förlängning så har arbetet förlöpt som planerat och i slutändan givit mycket positiva resultat och ny kunskap.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.