Så är vi organiserade

Här ser du hur vi organiserar våra avdelningar och enheter samt vilka som ingår i vår styrelse.

Nedan hittar du kontaktuppgifter till avdelningscheferna som ingår i vår verksledningsgrupp samt våra enhetschefer.

Verksledningsgruppen

Darja Isaksson

Generaldirektör

+46 8 473 30 01

darja.isaksson@vinnova.se

Leif Callenholm

Förvaltningsdirektör, chef för avdelning Verksamhetsutveckling och stöd samt stf GD för interna frågor

+46 8 473 30 40

leif.callenholm@vinnova.se

Birgit Augustsson

Assistent till generaldirektören

+46 8 473 31 51

birgit.augustsson@vinnova.se

Göran Marklund

Direktör och ställföreträdande generaldirektör för externa frågor

+46 8 473 30 80

goran.marklund@vinnova.se

Joakim Appelquist

Avdelningschef Internationellt samarbete, ställföreträdande generaldirektör internationella relationer

+46 8 473 30 98

joakim.appelquist@vinnova.se

Jonas Brändström

Direktör och avdelningschef Samhällsutveckling

+46 8 473 31 94

jonas.brandstrom@vinnova.se

Jenni Nordborg

Direktör och avdelningschef Hälsa

+46 8 473 30 75

jenni.nordborg@vinnova.se

Peter Lindelöf

Direktör och avdelningschef Innovationsledning

+46 8 473 32 57

peter.lindelof@vinnova.se

Cecilia Sjöberg

Direktör och avdelningschef Industriell utveckling

+46 8 473 31 03

cecilia.sjoberg@vinnova.se

Karin Tell

Kommunikationsdirektör och avdelningschef

+46 8 473 32 27

karin.tell@vinnova.se

Karolina Lirón Källåker

HR-chef

+46 8 473 32 06

karolina.lironkallaker@vinnova.se

Internationellt samarbete

Joakim Appelquist

Avdelningschef Internationellt samarbete, ställföreträdande generaldirektör internationella relationer

+46 8 473 30 98

joakim.appelquist@vinnova.se

Karin Aase

Enhetschef

+46 8 473 31 17

karin.aase@vinnova.se

Karin Rydén

Enhetschef

+46 8 473 31 16

karin.ryden@vinnova.se

Hälsa

Jenni Nordborg

Direktör och avdelningschef Hälsa

+46 8 473 30 75

jenni.nordborg@vinnova.se

Laurent Saunier

Enhetschef

+46 8 473 31 08

laurent.saunier@vinnova.se

Karin Eriksson

Enhetschef

+46 8 473 31 09

karin.eriksson@vinnova.se

Samhällsutveckling

Jonas Brändström

Direktör och avdelningschef Samhällsutveckling

+46 8 473 31 94

jonas.brandstrom@vinnova.se

Maria Johansson

Enhetschef

+46 8 473 31 70

maria.johansson@vinnova.se

Martin Svensson

Enhetschef

+46 8 473 32 40

martin.svensson@vinnova.se

Innovationsledning

Peter Lindelöf

Direktör och avdelningschef Innovationsledning

+46 8 473 32 57

peter.lindelof@vinnova.se

Daniel Rencrantz

Enhetschef

+46 8 473 31 84

daniel.rencrantz@vinnova.se

Ylva Strander

Enhetschef

+46 8 473 31 78

ylva.strander@vinnova.se

Daniel Johansson

Enhetschef

+46 8 473 30 82

daniel.johansson@vinnova.se

Industriell utveckling

Cecilia Sjöberg

Direktör och avdelningschef Industriell utveckling

+46 8 473 31 03

cecilia.sjoberg@vinnova.se

Margareta Groth

Enhetschef

+46 8 473 31 83

margareta.groth@vinnova.se

Andreas Aurelius

Enhetschef

+46 8 473 30 87

andreas.aurelius@vinnova.se

Kommunikation

Karin Tell

Kommunikationsdirektör och avdelningschef

+46 8 473 32 27

karin.tell@vinnova.se

Daniel Holmberg

Pressekreterare

+46 8 473 30 53

daniel.holmberg@vinnova.se

Verksamhetsutveckling och stöd

Leif Callenholm

Förvaltningsdirektör, chef för avdelning Verksamhetsutveckling och stöd samt stf GD för interna frågor

+46 8 473 30 40

leif.callenholm@vinnova.se

Maria Edholm

Enhetschef Arkiv och registratur

+46 8 473 31 46

maria.edholm@vinnova.se

Tina Adolfsson

Ekonomichef

+46 8 473 31 96

tina.adolfsson@vinnova.se

Ulf Trulsson

IT-chef, IT-arkitekt

+46 8 473 31 26

ulf.trulsson@vinnova.se

Karolina Lirón Källåker

HR-chef

+46 8 473 32 06

karolina.lironkallaker@vinnova.se

Anna Oback

Enhetschef Juridik, chefsjurist

+46 8 473 32 59

anna.oback@vinnova.se

Peter Eriksson

Enhetschef Verksamhetsutveckling

+46 8 473 30 03

peter.eriksson@vinnova.se

Styrelse

Ledamöter i Vinnovas styrelse.

Anna Nilsson-Ehle

Styrelseordförande

David Sonnek

Staffan Larsson

Sara Öhrvall

Sigbritt Karlsson

Lotta Ljungqvist

John Elvesjö

Darja Isaksson

Generaldirektör

+46 8 473 30 01

darja.isaksson@vinnova.se

Birgit Augustsson

Sekreterare

Per Norman

Facklig representant, ST

Birgitta Boman

Facklig representant, SACO

Senast uppdaterad 1 februari 2019   |   Sidansvarig: Annica Jernestrand   |   Statistik för sidan