Så är vi organiserade

Här ser du hur vi organiserar våra avdelningar och enheter samt vilka som ingår i vår styrelse.

Nedan hittar du kontaktuppgifter till avdelningscheferna som ingår i vår verksledningsgrupp samt våra enhetschefer.

Verksledningsgruppen

Leif Callenholm

Tillförordnad generaldirektör och förvaltningsdirektör

+46 8 473 30 40

leif.callenholm@vinnova.se

Birgit Augustsson

Assistent till generaldirektören

+46 8 473 31 51

birgit.augustsson@vinnova.se

Göran Marklund

Ställföreträdande generaldirektör, direktör och avdelningschef Verksamhetsutveckling

+46 8 473 30 80

goran.marklund@vinnova.se

Joakim Appelquist

Tf ställföreträdande generaldirektör och avdelningschef Internationellt samarbete

+46 8 473 30 98

joakim.appelquist@vinnova.se

Jonas Brändström

Direktör och avdelningschef Samhällsutveckling

+46 8 473 31 94

jonas.brandstrom@vinnova.se

Jenni Nordborg

Direktör och avdelningschef Hälsa

+46 8 473 30 75

jenni.nordborg@vinnova.se

Peter Lindelöf

Direktör och avdelningschef Innovationsledning

+46 8 473 32 57

peter.lindelof@vinnova.se

Cecilia Sjöberg

Direktör och avdelningschef Industriell utveckling

+46 8 473 31 03

cecilia.sjoberg@vinnova.se

Karin Tell

Kommunikationsdirektör och avdelningschef

+46 8 473 32 27

karin.tell@vinnova.se

Verksamhetsutveckling

Göran Marklund

Ställföreträdande generaldirektör, direktör och avdelningschef Verksamhetsutveckling

+46 8 473 30 80

goran.marklund@vinnova.se

Daniel Johansson

Enhetschef

+46 8 473 30 82

daniel.johansson@vinnova.se

Peter Eriksson

Enhetschef

+46 8 473 30 03

peter.eriksson@vinnova.se

Internationellt samarbete

Joakim Appelquist

Tf ställföreträdande generaldirektör och avdelningschef Internationellt samarbete

+46 8 473 30 98

joakim.appelquist@vinnova.se

Karin Aase

Enhetschef

+46 8 473 31 17

karin.aase@vinnova.se

Hälsa

Jenni Nordborg

Direktör och avdelningschef Hälsa

+46 8 473 30 75

jenni.nordborg@vinnova.se

Laurent Saunier

Enhetschef

+46 8 473 31 08

laurent.saunier@vinnova.se

Karin Eriksson

Enhetschef

+46 8 473 31 09

karin.eriksson@vinnova.se

Samhällsutveckling

Jonas Brändström

Direktör och avdelningschef Samhällsutveckling

+46 8 473 31 94

jonas.brandstrom@vinnova.se

Maria Johansson

Enhetschef

+46 8 473 31 70

maria.johansson@vinnova.se

Martin Svensson

Enhetschef

+46 8 473 32 40

martin.svensson@vinnova.se

Innovationsledning

Peter Lindelöf

Direktör och avdelningschef Innovationsledning

+46 8 473 32 57

peter.lindelof@vinnova.se

Daniel Rencrantz

Enhetschef

+46 8 473 31 84

daniel.rencrantz@vinnova.se

Ylva Strander

Enhetschef

+46 8 473 31 78

ylva.strander@vinnova.se

Industriell utveckling

Cecilia Sjöberg

Direktör och avdelningschef Industriell utveckling

+46 8 473 31 03

cecilia.sjoberg@vinnova.se

Margareta Groth

Enhetschef

+46 8 473 31 83

margareta.groth@vinnova.se

Andreas Aurelius

Enhetschef

+46 8 473 30 87

andreas.aurelius@vinnova.se

Kommunikation

Karin Tell

Kommunikationsdirektör och avdelningschef

+46 8 473 32 27

karin.tell@vinnova.se

Daniel Holmberg

Pressekreterare

+46 8 473 30 53

daniel.holmberg@vinnova.se

Förvaltning

Leif Callenholm

Tillförordnad generaldirektör och förvaltningsdirektör

+46 8 473 30 40

leif.callenholm@vinnova.se

Maria Edholm

Administrativ chef och jurist

+46 8 473 31 46

maria.edholm@vinnova.se

Tina Adolfsson

Ekonomichef

+46 8 473 31 96

tina.adolfsson@vinnova.se

Ulf Trulsson

IT-chef, IT-arkitekt

+46 8 473 31 26

ulf.trulsson@vinnova.se

Karolina Lirón Källåker

HR-chef

+46 8 473 32 06

karolina.lironkallaker@vinnova.se

Styrelse

Ledamöter i Vinnovas styrelse.

Anna Nilsson-Ehle

Styrelseordförande

David Sonnek

Staffan Larsson

Sara Öhrvall

Sigbritt Karlsson

Lotta Ljungqvist

John Elvesjö

Leif Callenholm

Birgit Augustsson

Sekreterare

Per Norman

Facklig representant, ST

Birgitta Boman

Facklig representant, SACO

Senast uppdaterad 15 januari 2018   |   Sidansvarig: Annica Jernestrand   |   Statistik för sidan