Sveriges innovationsmyndighet

Här berättar vi om oss och vår organisation, vårt uppdrag och vilka regler som styr vår verksamhet.