Om oss

Vinnova stärker Sverige som innovationsland. Vi arbetar utifrån missionen att öppna upp för innovation som gör skillnad. Vår vision är att Sverige är en innovativ kraft i en hållbar värld: en ledande global aktör inom forskning och innovation, och ett attraktivt land för investeringar och entreprenörskap.

Vi öppnar upp för innovation som gör skillnad

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation.

Stödja innovationsprojekt och stimulera samverkan

Det gör vi främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Vi satsar också långsiktigt på starka forsknings- och innovationsmiljöer.

Vi stimulerar samverkan mellan företag, universitet och högskolor, offentlig verksamhet, civilsamhället och andra aktörer. Vår verksamhet är även inriktad på att stärka internationell samverkan.

Våra insatser utvärderas kontinuerligt

Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor för att främja innovation. Merparten fördelas genom utlysningar där företag, offentliga aktörer och andra organisationer kan söka finansiering. Alla insatser följs upp och utvärderas kontinuerligt och vi genomför regelbundet analyser av insatsernas effekter.

En expertmyndighet med 200 anställda

Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation. Vi är också regeringens expertmyndighet inom det innovationspolitiska området. Vi är drygt 200 personer med kontor i Stockholm, Bryssel och Tel Aviv. Generaldirektör är Darja Isaksson.

Vi välkomnar alla våra besökare i Vinnovas reception

Webbsändningar, rapporter och webbplats

<p>S&ouml;k bland, ladda ned och l&auml;s v&aring;ra rapporter och publikationer.</p>
<p>S&ouml;k bland och titta p&aring;&nbsp;lives&auml;ndningar fr&aring;n v&aring;ra evenemang och informationsfilmer om v&aring;ra satsningar.</p>
<p>H&auml;r ber&auml;ttar vi mer om arbetet vi g&ouml;r p&aring; v&aring;r webbplats, till exempel hur vi arbetar med inneh&aring;ll, &ouml;ppen data och tillg&auml;nglighet.</p>

Vinnovas arbete utgår från en vision och en mission

Vision: Sverige är en innovativ kraft i en hållbar värld.

Mission: Vi öppnar upp för innovation som gör skillnad.

Senast uppdaterad 18 juni 2019   |   Statistik för sidan