Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pressmeddelande

Civila innovationer ska stärka Sveriges försvarsförmåga

Publicerad: 17 juni 2024

På uppdrag av regeringen startar Vinnova och Försvarsmakten ett program för att nyttja civil-militära synergier inom forskning och utveckling i syfte att stärka svensk försvarsförmåga. Programmet genomförs med stöd av Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets materielverk. Nu lanseras de första utlysningarna.

Inom den civila sektorn drivs utveckling av banbrytande teknik inom områden som exempelvis AI, kvantteknik och autonoma system. Genom ett program för civil-militär innovation vill vi hitta metoder och arbetssätt för att nyttiggöra civiltutvecklad teknik för utökad militär förmåga.  

Nu publiceras de första utlysningarna inom programmet. Dessa utlysningar riktar sig till en bredd av olika företag och syftar till att:

  • Stärka samverkan mellan konsortier inom den civila sektorn och försvarssektorn för att bidra till att hantera försvarsrelaterade problem.
  • Skapa ett nationellt kluster av organisationer med nätverk, resurser och kompetenser för att åstadkomma ett effektivt samspel mellan civila och försvarsorienterade innovationsmiljöer samt försvaret och dess myndigheter.
  • Accelerera utvecklingen av tekniker med dubbla användningsområden utvecklade av startups och små- och medelstora företag.

– Det finns stora möjligheter med att tillvarata civil-militära synergier som stärker vår försvarsförmåga och på sikt internationell konkurrenskraft. Detta kan vi bland annat göra genom att hitta militära användningar på banbrytande teknik som utvecklats för civil sektor. Programmet har också betydelse för svensk medverkan i det avancerade innovationsarbete som just nu utvecklas inom Nato, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Försvarsinnovation bidrar till en strategisk förmåga att med hjälp av ny teknik snabbare och effektivare än motståndare kunna hantera försvarsrelaterade problem. Tillgänglig civil och militär teknik behöver utvecklas för att omsätta kunskap i nya materiel och nya lösningar.

– Det svenska försvaret utvecklas och Försvarsmakten ska växa med både fler medarbetare, moderna materiel samt nya och utvecklade förmågor. Omvärldsläget kräver att vi ökar den militära förmågan här och nu och samtidigt stärker förmågeutvecklingen på längre sikt. Vi ser fram emot en samlad innovationskraft för försvaret av Sverige, säger generalmajor Johan Pekkari, Försvarsmaktens strategichef.

Innovationsprogrammet för civil-militära synergier är ett uppdrag från Regeringen som ska finansiera innovation, initialt med 60 miljoner kronor under 2024.

Genom programmet kommer Sveriges försvarsförmåga och säkerhet att stärkas i fred, kris och krig. Samtidigt skapas affärsmöjligheter och konkurrenskraft för svenska företag. Genom att föra samman försvarskomplexet med lärosäten, myndigheter och industri skapas fördelar som bidrar till Sveriges framtida konkurrenskraft inom både den civila sektorn och till försvarsförmågan.

Frågor?

Josefin van der Meer

Nationell kontaktperson (NCP)

+46 8 473 32 64

Daniel Holmberg

Pressekreterare

+46 8 473 30 53

Senast uppdaterad 4 juli 2024

Statistik för sidan