Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Satsning hjälper svensk industri till europeiska samarbeten

Publicerad: 5 maj 2021

Vinnova erbjuder nu svensk industri hjälp med ansökningar till EU:s ramprogram Horisont Europa. Programmet är en underutnyttjad möjlighet med stora resurser när det gäller finansiering, nätverk och forskningsinfrastruktur. Satsningen ska ge svenska organisationer bättre förutsättningar att tillsammans med europeiska partners driva hållbar omställning av industrin.

Bertrand Noharet
Bertrand Noharet, Vinnova

 

Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation med en budget på runt 90 miljarder euro. Programmet vill bidra till att bekämpa klimatförändringar, uppfylla målen för hållbar utveckling och öka EU:s konkurrenskraft. Förutom finansiering ger programmet också en möjlighet att bygga nätverk med spetskompetens inom området.

- Horisont Europa har stora satsningar med mycket pengar. Det är också en chans att få tillgång till kompetens och resurser som inte går att få tag på i Sverige, som specifika labb, instrument, testbäddar eller produktionsanläggningar, säger Bertrand Noharet, ansvarig för utlysningen på Vinnova.

Ett prioriterat område för Vinnova är att bidra till en mer hållbar och konkurrenskraftig industri. Genom utlysningen vill Vinnova ge svenska organisationer bättre förutsättningar att tillsammans med europeiska aktörer driva en hållbar omställning av industrin.

- Inom området hållbar industri är möjligheterna inom Horisont Europa underutnyttjade. Samtidigt kan genomslagskraften i ett projekt av den storleken bli så mycket större än från en enskild svensk aktör. Vi vet också att det är svårt för svenska aktörer att frigöra resurser i den omfattning som krävs för att göra en ansökan till Horisont Europa. Därför har vi tagit fram den här utlysningen, säger Bertrand Noharet.

Utlysningen vänder sig till projekt med minst tre svenska företag som deltagare, där projektet bidrar till en omställning till hållbar industri. Det innebär att projektet ska bidra till bland annat en klimatneutral och resurseffektiv produktion och ha global konkurrenskraft.

Utlysningen öppnar den 18 maj.

Frågor?

Bertrand Noharet

Handläggare

Senast uppdaterad 5 maj 2021

Statistik för sidan