Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pressmeddelande

Fyra kommuner blir spjutspetsar för framtidens hållbara skolmåltider

Publicerad: 18 februari 2021

Nu är det klart att det är Munkedal, Hofors, Vallentuna och Karlstads kommuner som blir utvecklingsmiljöer i ett unikt projekt för att skapa framtidens hållbara skolmåltidssystem. Med stöd av Livsmedelsverket, Vinnova och flera andra nationella aktörer ska de testa innovativa lösningar för att göra måltiderna hållbara – från bonden till klassrummet och tillbaka igen.

Skolmåltiderna som modell för ett hållbart livsmedelssystem

För att nå de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 behöver vi producera, köpa och äta mat som gynnar både hälsan och miljön. Projektet ”Ett nytt recept för skolmåltider” utforskar hur ett sådant hållbart system kan se ut – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Tanken är att skolmåltiderna kan bilda modell för hur hela livsmedelssystemet kan ställas om.

Idéer om hållbara måltider prövas i praktiken

Under året som gått har flera myndigheter tillsammans identifierat viktiga områden att ta itu med för att systemet runt skolmåltiderna ska bli mer hållbart. Nu ska de tankarna prövas i praktiken i de fyra kommunerna. Det handlar bland annat om smartare upphandling av hållbara livsmedel, att öka kompetensen om hållbar mat på alla nivåer – från politiker till pedagoger – och om att involvera eleverna mer.

– Det blir väldigt spännande att följa de fyra utvecklingsmiljöerna! De blir spjutspetsar för hållbara skolmåltider och vår förhoppning är att alla kommuner i Sverige ska kunna dra nytta av deras erfarenheter, säger Livsmedelsverkets projektkoordinator Ulrika Backlund.

25 sökte – fyra valdes ut

Trots en kort ansökningstid har hela 25 kommuner ansökt. Både kommuner som redan kommit långt i sitt arbete med hållbara skolmåltider och kommuner som är mer i startgroparna.

De fyra kommuner som valdes ut bedöms ha goda förutsättningar att kunna förändra sitt skolmåltidssystem och att arbeta över förvaltningsgränser och organisatoriska gränser. Men framförallt bedöms de kunna representera fler kommuner i Sverige. Faktorer som geografiskt läge, kommuntyp och kommunstorlek har också spelat roll.

Insatser på både lokal och nationell nivå

Kommunerna som deltar i projektet ska ha en regelbunden dialog med nationella myndigheter, till exempel om de upptäcker hinder för innovation och utveckling i nationell styrning och regelverk.

– Utmaningarna inom livsmedelssystemet går inte att lösa en i taget, vi måste skruva på flera parametrar samtidigt. Med insatsen runt skolmåltider provar vi ett nytt arbetssätt där myndigheter, kommuner, skolor och näringsliv samarbetar och testar nya lösningar tillsammans, säger Joanna Franzén, områdesledare för Hållbara matsystem på Vinnova.

Information om satsningen på Livsmedelverkets webbplats

Satsningen Ett nytt recept för skolmåltider

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Frågor?

Joanna Franzén

Områdesledare hållbara matsystem

+46 8 473 30 54

Alexander Alvsilver

Handläggare

+46 8 473 30 55

Ytterligare upplysningar för journalister

Livsmedelsverkets presstjänst

+18-17 53 40

Senast uppdaterad 29 april 2021

Statistik för sidan