Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Finansmarknadsforskning för en hållbar ekonomi

Publicerad: 21 januari 2021

Vinnova satsar 47 miljoner kronor under den kommande femårsperioden på Sustainable Finance Lab, som ska forska för förnyelse av finansmarknaden utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

De finansiella marknaderna spelar en viktig roll för omställningen till en hållbar ekonomi. På uppdrag av regeringen genomför Vinnova därför en långsiktig satsning på finansmarknadsforskning.

Sustainable Finance Lab är ett konsortium bestående av sex universitet/forskningsinstitut där hållbarhetsforskare tillsammans ska skapa ett internationellt ledande kompetenscentrum för hållbara finansmarknader. Ambitionen är att det ska leda till utveckling mot ökad social och miljömässig hållbarhet, både i Sverige och internationellt. Centrumet ska fokusera på bland annat nytänkande om risk och möjligheter, hållbarhetsnormer och policies samt transformation, teknologi, och innovation.

Hösten 2020 beslutade Vinnova också att ge fortsatt finansiering till det nationella centrumet Swedish House of Finance vid Handelshögskolan i Stockholm med 100 miljoner kronor under fem år.

 

Frågor?

Ulf Öhlander

Utlysningsansvarig

+46 8 473 30 08

Senast uppdaterad 21 januari 2021

Statistik för sidan