Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pressmeddelande

Innovation i kampen mot covid-19 och framtida pandemier

Publicerad: 8 oktober 2020

Nu satsar vi 32 miljoner på innovation som ska bidra till att dämpa spridningen och effekterna av covid-19 och förhindra framtida pandemier. Projekten handlar om bland annat bättre andningsmasker, testning av hur existerande läkemedel fungerar mot sjukdomen och nya metoder för att motverka stor spridning i utsatta grupper.

Satsningen sker inom ett regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet och Vinnova för att finansiera forskning med koppling till coronapandemin. Det är sex innovationsprojekt och fem förstudier som får finansiering. Resultaten från projekten förväntas komma till nytta redan under pågående pandemi eller leda till ökad beredskap inför kommande pandemier.

De elva projekten får finansiering med sammanlagt cirka 32 miljoner kronor.

Exempel på projekt:

Ny metod för att motverka stor spridning i utsatta grupper

Spridningen av covid-19 har varit särskilt stor i utsatta grupper och områden. För att motverka att pandemier får stor spridning i utsatta grupper och områden kommer projektet med hjälp av specialtränad hemtjänstpersonal som intervjuar boende och anhöriga, att utveckla en metod för dubbelriktad kommunikation med särskilt utsatta grupper. Resultaten kommer att ställas till förfogande för kommuner, regioner och nationella myndigheter och spridas internationellt.

Koordinator: Stiftelsen Institutet för framtidsstudier

Nya cellulosabaserade masker som det är lättare att andas i

Projektet ska utveckla nya andningsskydd i cellulosa som är mer hållbara och lättare att andas i än dagens skydd. Ansiktsmasker är väsentliga för att mildra pandemier, men befintliga masker är ofta obekväma vid långtidsanvändning. Därför finns ett behov av bättre masker som ger samma skydd med bättre komfort. Ett nytt innovativt filter baserat på cellulosatyg kan både uppnå lika hög eller ännu högre filtereffektivitet än dagens masker och erbjuda bättre andningsförmåga.

Koordinator: Mittuniversitetet

Screening av befintliga läkemedel för att förhindra allvarlig covid-19

Innan ett vaccin finns tillgängligt är det viktigt att identifiera metoder för att skydda utsatta patienter. Projektet kommer att testa redan existerande läkemedel för att se om de har effekt på covid-19 med hjälp av en ny metod för screening i mänskliga lungceller.

Koordinator: Lunds universitet

Ett nytt antiviralt medel ger bättre beredskap inför nästa pandemi

Under covid-19 pandemin har enterovirus nämnts som nästa potentiella pandemi. Det finns idag ingen godkänd antiviral behandling mot enterovirus. Projektet ska ta fram ett nytt läkemedel med bred antiviral effekt och hög tröskel för resistensutveckling.

Koordinator: Curovir AB

Frågor?

Elisabet Nielsen

Tillförordnad enhetschef

+46 8 473 31 07

Jonas Tranell

Utlysningsansvarig, Vinnova

+46 8 473 30 73

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Senast uppdaterad 8 oktober 2020

Statistik för sidan