Ny lärportal för kompetenshöjning inom industrin

Publicerad: 8 juli 2020

Till följd av coronapandemin har många inom industrin permitterats. Nu går myndigheter, arbetsgivarorganisationer, fackförbund och näringslivet samman i ett pilotprojekt som erbjuder kostnadsfria digitala utbildningar där industrin får möjlighet att satsa på kompetensutveckling och utveckla sin konkurrenskraft.

De stora och snabba teknikskiftena ställer nya kompetenskrav på anställda inom industrin och produktionskedjor blir mer kunskapsintensiva. Företagen måste kompetensutveckla  medarbetare för att behålla sin konkurrenskraft, samtidigt som det är viktigt för individer att vara kompetensmässigt attraktiva för arbetsgivare. Behovet av bättre lösningar för kompetensutveckling ökar och den lärportal som nu lanseras erbjuder industriföretag kostnadsfria utbildningar inom ramen för projektet.

- I Sverige finns många möjligheter till utbildning, men det måste bli lättare att hitta i utbudet och förstå vad som lönar sig. Det här pilotprojektet utvecklar och testar nya tekniska lösningar, samtidigt som det skapar direkt nytta för företag och anställda. Initiativet är en angelägen del i ett större system där det är viktigt att skapa en välfungerande helhet, säger Alexander Alvsilver, handläggare på Vinnova.  

Lärportalen tillhandahåller ett brett utbud av kvalitetssäkrade utbildningar som möter arbetsmarknadens kompetensbehov och fungerar dessutom som ett forum för kollegialt utbyte. Utbildningarna på lärportalen bygger på identifierade kompetensbehov inom områden som 3D-printing, 5G-uppkoppling i produktion, människa-robot-samverkan och datavetenskap. Bakom utbildningarna står bland andra Produktion2030, Yrkeshögskolan samt svenska och utländska universitet.

Att allt finns samlat på en plattform gör att det blir lättare för företag att hitta utbildningar från många olika leverantörer på ett och samma ställe. Företagen kan också få hjälp att anpassa kompetensutvecklingen efter företagets och dess anställdas behov.

Samarbetet har initierats inom ramen för regeringens samverkansprogram för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Vinnova stödjer regeringen i arbetet med samverkansprogrammet.

Bakom satsningen på lärportalen står myndigheterna Vinnova, Tillväxtverket och Myndigheten för yrkeshögskolan, arbetsgivarorganisationerna Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna,  fackförbunden IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen samt Combient. Lärportalen är utvecklad av Collegial, som ingår i Combient Group. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden med 22 miljoner kronor fram till 2021.

Frågor?

Alexander Alvsilver

Handläggare

+46 8 473 30 55

<p>Vinnova g&ouml;r nu ett antal snabba satsningar p&aring; innovationer i sp&aring;ren av coronakrisen. Syftet &auml;r att lyfta fram initiativ som kan st&ouml;tta samh&auml;llet i en utmanande tid.</p>

Publicerad: 4 maj 2020

<p>Kompetensutveckling &auml;r avg&ouml;rande f&ouml;r att v&auml;nda krisen och f&aring;nga m&ouml;jligheten till h&aring;llbar omst&auml;llning. Nu satsar Vinnova p&aring; ett initiativ som ska ge f&ouml;retag tillg&aring;ng till webbaserade kurser som m&ouml;ter behov p&aring; arbetsmarknaden.</p>

Senast uppdaterad 8 juli 2020

Statistik för sidan