Pressmeddelande

Innovationsprojekt i krisens spår

Publicerad: 30 juni 2020

Ny kylbehandling för covid-19-patienter, antiviral spray för smittfria offentliga miljöer och nya användningsområden för konferensanläggningar. Det är några av tolv nya projekt som Vinnova finansierar för att bidra till snabb och hållbar omställning i spåren av krisen.

Nya lösningar behövs för att möta både de akuta och de mer långsiktiga behov som uppstår i spåren av coronakrisen. Nu finansierar Vinnova tolv projekt som ska bidra till en snabb och hållbar omställning genom såväl smittfria offentliga miljöer, bättre behandling av covid-19 och nya sätt att använda konferensanläggningar.  

- Projekten tar vara på de behov och möjligheter som uppstår under krisen och tar fram lösningar som kan bidra till att förbereda Sverige på den återhämtning och omställning som kommer att krävas, säger Erik Borälv, ansvarig för satsningen Innovationer i krisens spår.  

Projekten får dela på drygt elva miljoner kronor. Nästa ansökningsomgång stänger den 21 augusti. 

Exempel på projekt: 

Kylning för att hjälpa skadade lungor och hjärna 

Målet med projektet är att kylbehandla patienter för att minska effekterna av akut andningsbesvärssyndrom hos allvarligt sjuka covid-19-patienter och för att minska risken för potentiell hjärnskada och hög återfallsfeber. Tekniken hjälper till att minska behovet av långvarig sjukhusvistelse. 

Koordinator: BrainCool AB i samarbete med Södersjukhuset i Stockholm 

Ökad effektivitet och flexibelt användande av konferensanläggningar 

Pandemin har fört med sig att möten, event och utbildningar nu sker via digitala plattformar. Det kan även i framtiden minska behovet av mötesanläggningar. Projektet ska utveckla nya mötesformer där ny teknik och det personliga mötet samspelar och finna nya användningsområden för konferensanläggningar.  

Koordinator: PM Hotell Aktiebolag i samarbete med Visita Stockholm och flera företag 

Spray-on, self-sanitizing surfaces  

För att samhället ska fungera smidigt mitt i ett sjukdomsutbrott som covid-19, ska allmänheten kunna känna sig säker när man tar i föremål som handtag, räcken och rulltrappsband i offentliga miljöer. Projektet ska undersöka den antivirala effektiviteten hos olika medel och testa dem i offentliga miljöer. 

Koordinator: RISE Research Institutes of Sweden AB 

Låt musikstudenter och lärare spela tillsammans igen  

Den fördröjning som finns i dagens digitala verktyg för onlinemöten och utbildning gör det omöjligt att spela tillsammans. Projektet ska skapa en  ny lösning som gör det möjligt för musiker och musikstudenter att på avstånd spela tillsammans i synk.  

Koordinator: Modern ancient instruments networked AB i samarbete med Kungliga musikhögskolan 

Motoriserad patientförflyttning för covid-19 patienter 

För att minimera antalet dödsfall av covid-19 samt begränsa antal patienter som behöver vårdas på intensivvårdsavdelningar med respirator genomförs buklägesvändningar och vändningar till framstupa sidoläge. Projektet ska utveckla en anpassad motoriserad produkt för vändning för att begränsa smittorisk och belastningsskador för personalen. 

Koordinator: Draghjälp AB i samarbete med bland andra Västra Götalandsregionen 

Innovativt andningskydd 

Projektet ska ta fram en andningsmask som filtrerar både ingående och utkommande luft, för att kunna användas som skyddsutrustning för sjukvårdspersonal och som komplement till syrgasmaskiner för bekvämare tillförsel av syrgas till patienter, samtidigt som deras omgivning skyddas från utandningsluften.

Koordinator: OIM Sweden AB i samarbete med bland andra Region Skåne 

Vinnova har i en tidigare ansökningsomgång beslutat att finansiera 18 projekt. Se alla projekt

Frågor?

Återhämtning via omställning av verksamheter och produktion i ljuset av Covid-19
<p>Vinnova g&ouml;r ett antal snabba satsningar p&aring; innovationer i sp&aring;ren av coronakrisen. Syftet &auml;r att lyfta fram initiativ som kan st&ouml;tta samh&auml;llet i en utmanande tid.</p>

Publicerad: 7 maj 2020

<p>Soffturism, en virtuell assistent f&ouml;r barn i n&ouml;d och innovation inom h&auml;lsa och livsmedel. Nu f&aring;r 18 projekt finansiering f&ouml;r att bidra till snabb och h&aring;llbar omst&auml;llning i sp&aring;ren av coronakrisen.</p>

Senast uppdaterad 30 juni 2020

Statistik för sidan