Stort intresse för innovationer i krisens spår

Publicerad: 24 april 2020

Hälsa, utbildning och livsmedel är de vanligaste områdena bland ansökningarna som kommit in till utlysningen Innovationer i krisens spår. Ovanligt många småföretag finns bland de sökande, vilket speglar de akuta behov av stöd som finns bland små och nystartade företag.

Erbjudandet är öppet till den 18 september och ansökningarna bedöms i flera omgångar, varav den första omgången nu ska bedömas av experter. Eftersom konkurrensen är hård finns det några saker som är särskilt viktiga att tänka på för den som vill ha en chans att få bidrag till sitt projekt.

- För att visa att behovet av en lösning är stort är det viktigt att ha en tydlig och stark behovsägare, det vill säga en aktör som verkligen behöver lösningen. Det är ofta en förutsättning för att den ska ha potential att bli bra och göra stor nytta, säger Erik Borälv, som är ansvarig för satsningen på Vinnova.

Om den organisation som efterfrågar lösningen representerar ett helt område, en bransch eller en region är det lättare att visa hur lösningen kan spridas till fler och därmed göra större nytta.

- Vi har sett ansökningar som involverar exempelvis stora arbetsgivare som vill snabbutbilda varslade från en annan bransch, branschrepresentanter inom bud och transport som mer samlat vill jobba med hemleveranser, eller en offentlig aktör som samordnar behov av utrustning till vården.

Hälsosektorn och digitala lösningar i fokus

När första omgången av utlysningen stängde den 17 april hade 270 ansökningar om finansiering kommit in. Det är stor tematisk bredd bland ansökningarna. Digitalisering sticker dock ut som det vanligaste temat och en stor del av ansökningar rör behov inom hälsosektorn.

Projekten ska adressera behov som har en tydlig koppling till den pågående krisen.

- Det kan handla om omställning av en verksamhet för att möta ny efterfrågan på varor eller tjänster, eller för att fortsatt ha intäkter för likviditet. Däremot går det inte att få finansiering för försäljning eller löpande drift, säger Erik Borälv.

Vinnova har som uppgift att bidra till långsiktig och hållbar omställning. Det innebär att ansökningar behöver handla om innovation, det vill säga ha en hög grad av originalitet och förnyelse.

Nästa ansökningsomgång stänger den 10 juni.

Frågor?

Läs mer

Stängde 18 september 2020
Stängde 18 september 2020
<p>Finansierar innovationsprojekt kring omst&auml;llning i sp&aring;ren av coronakrisen f&ouml;r att m&ouml;ta utmaningar och f&aring;nga m&ouml;jligheter som samh&auml;llet nu st&aring;r inf&ouml;r.</p>
<p>Vinnova g&ouml;r ett antal snabba satsningar p&aring; innovationer i sp&aring;ren av coronakrisen. Syftet &auml;r att lyfta fram initiativ som kan st&ouml;tta samh&auml;llet i en utmanande tid.</p>

Senast uppdaterad 30 april 2020

Statistik för sidan