EU satsar 350 miljoner euro på innovationer för hållbar utveckling

Publicerad: 9 mars 2020

EU satsar 350 miljoner euro på innovation i små och medelstora företag som ska bidra till målen för European Green Deal och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

European Green Deal är en strategi för att omvandla EU till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi där det inte finns några nettoutsläpp av växthusgaser 2050 och där ekonomisk tillväxt är frikopplat från resursanvändning.

Inom EU:s program för forskning och innovation Horisont 2020, föreslås nu en satsning på 350 miljoner euro som ska bidra till att nå målen i strategin. Huvuddelen av pengarna ska gå till att stödja startups och små och medelstora företag för att utveckla och skala upp banbrytande innovationer som bidrar till hållbarhetsmålen i Green Deal.

Sista ansökningsdag är den 19 maj 2020. Hos EUSME Support kan företag få kostnadsfri rådgivning om hur en ansökan ska skrivas.

 

Frågor?

Eric Jensen

Handläggare

+46 8 473 31 29

Senast uppdaterad 16 mars 2020

Statistik för sidan