Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vinnova ska stödja genomförandet av regeringens samverkansprogram

Publicerad: 13 december 2019

Vinnova får i uppdrag att stödja genomförandet av regeringens samverkansprogram, som ska kraftsamla för att möta viktiga samhällsutmaningar och stärka Sveriges konkurrenskraft.

Regeringen har beslutat om fyra samverkansprogram som bygger på Sveriges styrkor, inom områden som bedöms vara viktiga för framtida tillväxt: Näringslivets digitala strukturomvandling, Hälsa och life science, Näringslivets klimatomställning samt Kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Programmen ska samla näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentliga aktörer för att gemensamt prioritera vad som behöver göras med kompetens, beslutskraft, resurser och nätverk för att hitta innovativa lösningar som möter stora samhällsutmaningar och bidrar till svensk konkurrenskraft.

- För att möta de stora och komplexa utmaningar vi står inför behöver många aktörer kraftsamla i gemensam riktning och samverkansprogrammen har potential att öppna upp för strategiskt viktiga satsningar, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova. 

Vinnova ska stödja genomförandet av programmen bland annat genom process- och metodstöd. Det handlar också om att stärka samverkansprogrammens internationella koppling och att stödja regeringen i arbetet med att engagera andra myndigheter.

Vinnova får även i uppdrag att ge stöd till offentliga aktörer att arbeta proaktivt med regel- och policyutveckling som behövs för att möta snabb teknologisk förändring och omställning som möter samhällsutmaningar.

Frågor?

Ylva Strander

Enhetschef

+46 8 473 31 78

Senast uppdaterad 13 december 2019

Statistik för sidan