Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya datalabb ska snabba på utvecklingen inom AI

Publicerad: 9 december 2019

Vinnova satsar på åtta nya datalabb som ska öka användning av data inom olika områden. Det handlar bland annat om ett medicinskt språkdatalabb, ett datalabb med fokus på smarta städer och ett fastighetsdatalabb. Tillgång till stora mängder data är viktigt inte minst för utvecklingen inom artificiell intelligens.

Datalabb behövs för att utveckla tillgången till data och hjälpa aktörer att använda data för innovation. Vinnova finansierar nu ytterligare åtta miljöer som ska fungera som nationella datalabb för olika branscher och områden.

- Nästa steg inom digitaliseringen är fler lösningar baserade på data, som vi nu ser inom exempelvis artificiell intelligens. Vi förväntar oss att labben ska leda till samhälleliga och ekonomiska värden genom ökat fokus på datadrivna beslut, säger Erik Borälv, ansvarig för utlysningen.

Datalabben ska bidra till att data håller hög kvalitet och är av en omfattning som möjliggör utvecklingen inom AI. Satsningen är ett komplement till Vinnovas övriga satsningar inom digital infrastruktur och artificiell intelligens.

Åtta datalabb får finansiering i två år med sammanlagt 27 miljoner kronor:  

Svenskt medicinskt språkdatalabb

Koordinator: Sahlgrenska Science Park AB
Ska tillgängliggöra medicinska språkdatamängder för nyttiggörande inom hälso-och sjukvård, tandvård och datadriven forskning och innovation inom life science-sektorn. Tillgång till träningsdata och språkmodeller öppnar nya möjligheter för AI-lösningar genom att nyttiggöra information som finns i patientjournaler.

AI-plattform för medicinska datamängder

Koordinator: Göteborgs Universitet, Avdelning för Klinisk och Molekylär Medicin
Ska tillgängliggöra högkvalitativa medicinska data. Plattformen ska förenkla användningen av data för AI-utveckling genom att erbjuda en säker forskningsmiljö med tillgång till relevant infrastruktur. Fokus är på en unik svensk befolkningsstudie inom hjärt- och lungstatus.

Fastighetsdatalabbet

Koordinator: RISE Research Institutes of Sweden AB, Division ICT
Fastighetsdatalabbet ska skapa en nationell plattform för att kunna dela fastighetsdata mellan aktörer i fastighetsbranschen. Syftet är att bidra till ett mer standardiserat sätt att hantera data och att tillgängliggöra data för aktörer som vill utveckla nya innovativa digitala tjänster baserade på AI och smarta analysalgoritmer.

Road Data Lab

Koordinator: RISE Research Institutes of Sweden AB
Labbet ska vara en plattform som integrerar data runt vägar från olika källor, exempelvis för autonom körning, kartor och navigering, tidtabeller för kollektivtrafik och underhåll och planering av infrastruktur. Labbet ska tillhandahålla en teknisk infrastruktur som möjliggör innovation och lärande.

Datalabb för AI-drivna nätverk och digitala infrastrukturer

Koordinator: RISE Research Institutes of Sweden AB, RISE SICS
Ska bygga en AI-plattform för öppen innovation, forskning och utveckling inom uppkopplade nätverk och digitala infrastrukturer. Det handlar om till exempel AI-applikationer i molnet, styrtjänster för industrin och stöd- och beslutsystem för intelligenta transportsystem.

Ett datalabb för Sveriges museer

Koordinator: Riksantikvarieämbetet Visby
Datalabbet ska underlätta för museer att använda AI-baserade tillämpningar för att berika sina samlingsdata och därmed göra samlingarna mer sökbara och användbara. Riksantikvarieämbetets datalabb ska utveckla maskininlärningsmodeller för datorsyn som är tränade specifikt på museers bildsamlingar.

AI-fabrik för järnväg

Koordinator: Luleå tekniska universitet, Avdelningen för drift, underhåll och akustik
Den pågående digitaliseringen och implementeringen av AI-teknik i järnvägen är mycket beroende av tillgänglighet av data för ett geografiskt distribuerat system. AI-fabriken för järnväg vill underlätta detta genom att tillhandahålla en plattform för datadelning och påskynda digitaliseringen i järnvägen.

Smarter City Labs

Koordinator: Helsingborgs kommun, Digitaliseringsavdelningen
Ska stödja etableringen av ett nationellt AI-center i Helsingborg, där näringsliv. akademi, invånare och offentlig sektor samlas kring utveckling av konkreta AI-tillämpningar. Labbet har tillgång till data inom Internet of Things (sensorer), fastigheter, logistik, renhållning, el-scooter, händelser, rörelser, trafik, parkering, bibliotek och offentliga öppna data.

Frågor?

Erik Borälv

tf Enhetschef

+46 8 473 32 22

Senast uppdaterad 9 december 2019

Statistik för sidan