Gästspel i organisationer ska stimulera innovation

Publicerad: 29 november 2019

Snabba arbetsmetoder från teknikbranschen som möter arkitekt- och stadsplanering och en programmerare som ska bidra med kreativ kod i kläd- och modedesign. Det är exempel på projekt i en ny Vinnova-satsning där verksamheter under en tid bjuder in en person med för värdorganisationen okända perspektiv, kompetenser och förmågor.

En bil av det östtyska bilmärket Trabant som fått en visuell uppdatering, en kompetens som tillförts utifrån.

På många håll i världen finns residensprogram där personer bjuds in till en specifik plats och miljö. Residens initieras för att få tillgång till kompetens som en organisation inte kan få på annat sätt. Det ska leda till användning och överföring av kunskap som inte redan finns i verksamheten. Målet är att utveckla nya idéer och lösningar, men även att bidra till förnyelse som har betydelse för organisationens innovationsförmåga på sikt.

- Innovation är delvis det nya och oväntade. Då måste man också söka efter lösningar och kompetens utanför den egna bubblan. Att välkomna en person med andra färdigheter kan vara ett sätt att förnya den egna verksamheten, säger Erik Borälv, ansvarig för utlysningen.

Fem projekt får finansiering i med sammanlagt två miljoner kronor. 

Formbara arkitekturprocesser, Okidoki Arkitekter

Ett försök att förändra den ibland trögrörliga arkitekt- och stadsplaneringsbranschen är att ta in ett perspektiv från startup- och teknikbranschen. Okidoki arkitekter provar nu att genom produktchef Ruben Flam ta in kompetens från fintech-området som kännetecknas av hög adaptionsförmåga och snabb produktutveckling.

Konstnärskap som en väg till ökad innovationskraft, Uppsala kommun

Uppsala kommun står inför stora utmaningar och behöver växla upp sitt innovationsarbete. I innovationsarbetet används metoder, begrepp och koncept som är svåra att förklara och kommunicera på ett enkelt sätt. Projektet ska utforska om konstnären Viktor Hertz kan bidra till lösningen på det genom nya grepp för kommunikation och lärande.

Kreativ kod i kläd- och modedesign, Högskolan i Borås

Ska utforska grundläggande konstnärliga möjligheter och utmaningar för kreativ kod som huvudinstrument i kläd- och modedesign. Residenset ges i studios och verkstäder vid Sektionen för design, Textilhögskolan/Högskolan i Borås inom området kläd- och modedesign. Residenstagare är Gabor Papp, programmerare och konstnär.

Konsten som verktyg för att berika förståelse och extern kommunikation, Statens veterinärmedicinska anstalt

Konstnären Johanna Hästö kommer att under vistelseperioden genomföra workshops och pilotprojekt på Statens veterinärmedicinska anstalt för att öppna upp för en ny sorts intern dialog och reflektion. Målet är att det ska leda till en bättre gemensam förståelse av myndighetens uppdrag och en förnyad förmedling av myndighetens verksamhet till utomstående.

Utvecklare/Creative Technologist in residence, Egnahemsfabriken Tjörn

Egnahemsfabriken är en fysisk och organisatorisk plattform som gör det möjligt för fler att bygga sina egna hus - en väg in till bostadsmarknaden för grupper som annars har svårt att få bostad. Genom att ta in Åsa Isacson som Creative Technologist i Egnahemsfabriken kan organisationen börja bygga digital infrastruktur för sociala byggprocesser och öka en cirkulär användning av byggmaterial.

Frågor?

Erik Borälv

Handläggare

+46 8 473 32 22

Senast uppdaterad 29 november 2019

Statistik för sidan