Driver ni internationella projekt?

Publicerad: 26 augusti 2019

Ni som arbetar, eller vill arbeta internationellt, kan få hjälp att hitta både finansiering, samarbete och inspiration genom oss. Vårt mål är att öka svenska innovationsaktörers möjlighet till internationellt samarbete och etablering. Här hittar du iöppna erbjudanden just nu.

Finansiering för internationella projekt

Stänger om 4 månader
Stänger om 4 månader
<p>Projekt som bidrar till innovationer inom avancerade tillverkning kan få finansiering inom det europeiska programmet EUREKA klusternätverk. Genom utlysningen SMART kan företag, akademi och forskningsinstitut i internationell samverkan söka finansiering.</p>
Stänger om 12 dagar
Stänger om 12 dagar
<p>Finansieringen f&ouml;r innovationssamarbete mellan Sverige och Schweiz f&ouml;r projekt inom artificiell intelligens, Big Data och Virtual Reality/Augmented Reality.</p>
Stänger om 3 månader
Stänger om 3 månader
<p>Vi finansierar samarbetsprojekt mellan svenska och franska akt&ouml;rer med fokus p&aring; att utveckla innovativa produkter och applikationer inom smart mobilitet.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Stängde 14 november 2019
Stängde 14 november 2019
<p>Erbjudande f&ouml;r sm&aring; och medelstora f&ouml;retag som vill samverka med f&ouml;retag och andra akt&ouml;rer i Tyskland. Syftet &auml;r att skapa f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r nya gemensamma teknikprojekt.</p>
Stängde 31 oktober 2019
Stängde 31 oktober 2019
<p>Vinnova finansierar n&auml;ringslivsdrivna f&ouml;rstudieprojekt inom bioekonomi f&ouml;r att st&auml;rka det strategiska innovationssamarbetet mellan Sverige och Brasilien.</p>
Stängde 14 oktober 2019
Stängde 14 oktober 2019
<p>Finansiering till projekt med akt&ouml;rer l&auml;ngs hela v&auml;rdekedjan inom IKT - digital s&auml;kerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of things, smarta st&auml;der eller e-h&auml;lsa.</p>
Öppnar om 4 månader
Öppnar om 4 månader
<p>Erbjudande som ska skapa m&ouml;jligheter f&ouml;r bilateralt samarbete med Kina inom till&auml;mpad IKT, h&auml;lsa, transport och smarta h&aring;llbara st&auml;der.</p>
<p>Horisont 2020 är världens största satsning på forskning och innovation med en budget på runt 80 miljarder euro.</p>
<p>Vi kan hj&auml;lpa sm&aring;f&ouml;retag, akademi och globala akt&ouml;rer att arbeta internationelt genom att tillhandah&aring;lla n&auml;tverk, kunskap och m&ouml;jlighet till finansiering.</p>