Behöver ni finansiering till ert internationella projekt?

Publicerad: 26 augusti 2019

Ni som söker samarbete över gränserna för ert innovationsprojekt hittar just nu många bilaterala erbjudanden om finansiering från Vinnova. Missa inte heller möjligheten till finansiering från EU-programmet Horisont 2020

Öppnar om 7 veckor
Öppnar om 7 veckor
<p>Projekt som bidrar till innovationer inom avancerade tillverkning kan få finansiering inom det europeiska programmet EUREKA klusternätverk. Genom utlysningen SMART kan företag, akademi och forskningsinstitut i internationell samverkan söka finansiering.</p>
Stängde 17 september 2019
Stängde 17 september 2019
<p>St&ouml;d till projekt som kan skapa f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r biobaserade produkter p&aring; marknaden. Vi uppmuntrar svensk-finska samarbetsprojekt men &auml;ven projekt enbart i Sverige eller Finland.</p>
Stängde 12 september 2019
Stängde 12 september 2019
<p>Inom Eurostars kan sm&aring; och medelstora f&ouml;retag s&ouml;ka finansiering f&ouml;r utveckling av marknadsn&auml;ra processer, produkter och tj&auml;nster i internationella projekt.</p>
Stänger om 9 veckor
Stänger om 9 veckor
<p>Finansieringen f&ouml;r innovationssamarbete mellan Sverige och Schweiz f&ouml;r projekt inom artificiell intelligens, Big Data och Virtual Reality/Augmented Reality.</p>
Stänger om 2 månader
Stänger om 2 månader
<p>Vi finansierar samarbetsprojekt mellan svenska och franska akt&ouml;rer med fokus p&aring; att utveckla innovativa produkter och applikationer inom smart mobilitet.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Stänger om 20 dagar
Stänger om 20 dagar
<p>Finansiering till projekt med akt&ouml;rer l&auml;ngs hela v&auml;rdekedjan inom IKT - digital s&auml;kerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of things, smarta st&auml;der eller e-h&auml;lsa.</p>
Stänger om 7 veckor
Stänger om 7 veckor
<p>Erbjudande f&ouml;r sm&aring; och medelstora f&ouml;retag som vill samverka med f&ouml;retag och andra akt&ouml;rer i Tyskland. Syftet &auml;r att skapa f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r nya gemensamma teknikprojekt.</p>
Stänger om 5 veckor
Stänger om 5 veckor
<p>Vinnova finansierar n&auml;ringslivsdrivna f&ouml;rstudieprojekt inom bioekonomi f&ouml;r att st&auml;rka det strategiska innovationssamarbetet mellan Sverige och Brasilien.</p>
Öppnar om 6 månader
Öppnar om 6 månader
<p>Erbjudande som ska skapa m&ouml;jligheter f&ouml;r bilateralt samarbete med Kina inom till&auml;mpad IKT, h&auml;lsa, transport och smarta h&aring;llbara st&auml;der.</p>
<p>Horisont 2020 är världens största satsning på forskning och innovation med en budget på runt 80 miljarder euro.</p>