Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nytt AI-centrum invigt

Publicerad: 6 februari 2019

Ett nytt centrum för forskning och innovation inom artificiell intelligens har invigts vid Lindholmen Science Park i Göteborg. Vinnova är med och finansierar centret som ett led i en kraftsamling inom AI.

Foto: Lindholmen Science Park

Forskningscentret vid Lindholmen Science Park är den första noden i en nationellt sammanhållen struktur för forskning och innovation under namnet AI Innovation of Sweden.

- Sverige behöver kraftsamla på forskning och innovation inom AI för att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft och våra möjligheter att utveckla nya lösningar som möter viktiga behov i samhället, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

- AI Innovation of Sweden är en viktig pusselbit eftersom det handlar om en nationellt sammanhängande struktur med flera geografiska noder. Nu är den första, västra noden på plats. Tillsammans med övriga noder med olika profil bidrar detta initiativ till att flytta fram Sveriges position, säger hon.

Vinnova har beslutat att satsa 50 miljoner kronor per år under tio år på riktade insatser inom AI, som komplement till finansiering som Vinnova redan ger inom andra program. Satsningen på AI Innovation of Sweden är en viktig del. Fler insatser kommer att lanseras under våren.

AI Innovation of Sweden ska bidra till att accelerera tillämpning av AI genom delning av kunskap och data, samlokalisering och samarbetsprojekt. Allt med ett starkt fokus på etik, transparens och säkerhet. Gemensamma resurser etableras, till exempel "the Data Factory" som ska tillgängliggöra data på ett nytt unikt sätt och "Co-Location sites" där målet är att öka samarbete, kunskapsdelning och förmågan att attrahera talang.

Under invigningen lanserades även den fria online-utbildningen "Elements of AI" i Sverige, för att öka kunskapsnivån inom AI. Bakom utbildningen står Helsingfors Universitet och Reaktor, ett finskt IT-konsultbolag. Vinnova finansierar översättningen till svenska samt lanseringen i Sverige.

AI Innovation of Sweden finansieras av Vinnova, Västra Götalandsregionen, industrin, offentlig sektor, forskningsinstitut och akademin. Formell värd för den västra noden är Lindholmen Science Park AB. 

Frågor?

Daniel Rencrantz

Program- och utlysningsansvarig

+46 8 473 31 84

Daniel Holmberg

Pressekreterare

+46 8 473 30 53

Senast uppdaterad 6 februari 2019

Statistik för sidan