Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hur påverkar Brexit svensk forskning och innovation?

Publicerad: 25 januari 2019

Storbritannien är en av Sveriges viktigaste samarbetsparter inom forskning och innovation. Oklarheterna kring Brexit påverkar samarbetet. I förberedelserna inför utträdet ur EU har den brittiska regeringen tydliggjort vad som gäller för finansiering av deltagande i EU:s ramprogram Horisont 2020 den närmaste tiden.

- I och med att Storbritanniens utträde ur EU fortfarande inte är löst är det ovisst hur det framtida samarbetet kring forskning och innovation ska se ut. Men det pågår förberedelser för att säkra samarbetsmöjligheterna oavsett om det blir ett godkänt utträdesavtal eller en hård Brexit, säger Karin Aase, enhetschef för EU-relationer på Vinnova.

En del i förberedelserna är att den brittiska regeringen har publicerat en översikt av brittiskt deltagande i Horisont 2020. Det framgår där att Storbritannien åtar sig att finansiera projekt som har sökts innan utträdesdatumet den 29 mars om landet lämnar EU utan ett avtal. Brittiska aktörer ska alltså kunna påbörja och avsluta sina Horisont 2020-projekt som har sökts eller påbörjats innan utträdet, oavsett om det blir en hård eller mjukare Brexit.

Storbritannien är näst efter Tyskland Sveriges viktigaste samarbetspartner inom forskning och innovation och den främsta när det gäller medicin, hälsa och flyg. Vinnova och Vetenskapsrådet har därför fått i uppdrag av regeringen att ta reda på vilka konsekvenser Storbritanniens utträde ur EU kan få för vårt innovations- och forskningssamarbete. Uppdraget avrapporteras löpande till regeringen. 

Frågor?

Karin Aase

Enhetschef

Senast uppdaterad 25 januari 2019

Statistik för sidan