Spridning av kunskap ska öka tempot på digitaliseringen av industrin

Publicerad: 21 mars 2018

Vinnova satsar 10 miljoner kronor på 13 projekt som ska sprida kunskap om bland annat artificiell intelligens, människors samarbete med robotar och digital säkerhet i uppkopplad industri.

Projekten ska samla kunskap som redan finns på olika håll och sprida den till fler som kan använda den. Spridningen av kunskap ska ske genom bland annat seminarier, workshops, filmer och utbildningsmaterial.

Bland målgrupperna finns exempelvis textilindustrin, fordonsindustrin och små och medelstora företag, men flera av projekten ska jobba brett mot aktörer inom hela industrisektorn.

Satsningen är en del av Vinnovas uppdrag från regeringen att främja digitaliseringen av svensk industri.

Projekt som får finansiering

Frågor?

Annika Zika-Viktorsson

Handläggare

+46 8 473 30 59

Senast uppdaterad 21 mars 2018

Statistik för sidan