Smart policyutveckling kan lyfta samhället

Kan rätt utformade regler hjälpa innovationer att utvecklas? Går det snabbare att genomföra samhällsnyttiga idéer om vi kan anpassa regelverket efter dem? Det tror vi.

Detta är smart policyutveckling

Vinnovas GD Darja Isaksson kring hur smart policyutveckling kan öppna upp för innovation. För att se hela filmen använd denna länk: https://www.youtube.com/watch?v=jjzh6muY1qA

Snabbare regelförändringar kan underlätta hållbar utveckling

Kraven på en mer öppen och agil offentlig sektor ökar i takt med förändringar och komplexiteten i samhällsutvecklingen. Innovationer och nya livsstilar sätter press på gällande lagar, regler och invanda arbetssätt hos myndigheter och övriga offentliga aktörer.

Risken är att offentliga organisationer prioriterar stabilitet och att undvika misstag – istället för att våga ta nödvändiga initiativ där man sätter medborgares eller företags nytta i fokus.

Smart policyutveckling är ett initiativ för att snabbare skapa moderna och effektiva spelregler för marknader och offentlig sektor, genom att till exempel använda innovationsmetoder från startups. Målet är att underlätta för innovationer som stärker hållbar samhällsutveckling.

Se hur andra utvecklar regelsystemen för ökad innovationsnytta

Hur jobbar vi med att förändra regelsystemen så att de underlättar för en hållbar utveckling? Lyssna till några röster från olika myndigheter.

Pågående samarbeten inom policyutveckling

Vinnova arbetar idag tillsammans med flera myndigheter för att genom experimentella metoder anpassa regelverken efter samhällets krav på hållbar utveckling. Här kan du läsa om några av våra samarbeten där vi arbetar för en anpassad och innovationsvänlig policyutveckling.

<p>Som ett resultat av samarbetet med Vinnova i satsningen Policylabb har fintechbolagen fått ett alldeles eget forum att vända sig till med sina frågor: Finansinspektionens nya innovationscenter för finansmarknaden.</p>
<p>Vinnova satsar på att göra policyutveckling smartare. Så kallade policylabb bidrar till att möta nya samhällsbehov, förändra regelverk och förenkla för innovationer som stärker hållbar samhällsutveckling.</p>
<p>Det kan bli enklare för privatpersoner att hyra ut sin bil i framtiden efter ett arbete med smart policyutveckling där användare deltar i att förändra regelverket.</p>
<p>Polisen i Sundbyberg testar innovativ policyutveckling i samarbetsprojekt f&ouml;r att hj&auml;lpa omyndiga ungdomar som beg&aring;r brott.</p>
<p>Hur kan man genom policylabb undersöka hur vi får fler privatpersoner att deklarera inkomster från uthyrning av till exempel privatbostad? Här berättar Skatteverket om det policyarbete kring delningsekonomin de genomfört tillsammans med Vinnova.&nbsp;</p>
<p>När Livsmedelsverket provade att arbeta i policylabb med rennäringen började man ta fram smarta regeländringar som verkligen kan fungera för näringen.</p>
<p>Naturvårdsverkets arbete i policylabbet gjorde att de kunde ta fram smartare styrmedel med positiva effekter och göra det enklare för politikerna att ta beslut.</p>
<p>Nu testar Transportstyrelsen policylabb för att göra processen enklare för att få tillstånd för försök med självkörande fordon.</p>

Vill ni delta?

Är ni en myndighet som står i startgroparna för att ta itu med en utmaning som relaterar till både policy och innovation? Eller har ni idéer om vilka som borde vara intresserade? Då är ni varmt välkommen att ta kontakt med oss. Vi vill gärna att ni utser en kontaktperson på myndigheten för att fortsätta dialogen med oss.

Anmäl intresse

Vårt uppdrag är att på olika sätt stötta i kreativ policyutveckling och skapa gemensamt lärande och erfarenhet.

Det kan handla om att:

  • identifiera regelverk som behöver förnyas, utforma nya regler eller att testa dem innan de lanseras
  • anpassa verksamheten runt gällande regelverk – för att underlätta att de efterlevs, som till exempel tillsyn, ansökningsprocesser, kontrollorgan, information, utbildning och kundbemötande av handläggare och anställda. 

Frågor?

Adrian Solitander

Handläggare

+46 8 473 31 42

Tobias Öhman

Handläggare

+46 8 473 32 17

Senast uppdaterad 25 juni 2020

Sidansvarig: Liselott Bergman

Statistik för sidan