Smart policyutveckling kan lyfta samhället

Kan rätt utformade regler hjälpa innovationer att utvecklas? Går det snabbare att genomföra samhällsnyttiga idéer om vi kan anpassa regelverket efter dem? Det tror vi.

Kraven på en mer öppen och agil offentlig sektor ökar i takt med förändringar och komplexiteten i samhällsutvecklingen. Innovationer och nya livsstilar sätter press på gällande lagar, regler och invanda arbetssätt hos myndigheter och övriga offentliga aktörer.

Risken är att offentliga organisationer prioriterar stabilitet och att undvika misstag – istället för att våga ta nödvändiga initiativ där man sätter medborgares eller företags nytta i fokus.

  • Hur kan vi snabbare skapa moderna spelregler för marknader och offentlig sektor?
  • Kan man använda innovationsmetoder från de mest nyskapande startups och applicera på policyutveckling i offentlig förvaltning – för att uppnå bättre kvalitet och effektivitet?

Vinnovas satsning på så kallade policylabb är ett av flera initiativ för att göra policyutveckling smartare. Syftet är att underlätta för innovationer som stärker hållbar samhällsutveckling.

Darja Isaksson om smart policyutveckling i Sverige

Lyssna på Vinnovas GD Darja Isaksson om hennes tankar kring hur smart policyutveckling kan öppna upp för innovation och bidra till en hållbar framtid.

Webbsänd konferensen om innovativ policyutveckling

Se den webbsända konferensen om innovativ policyutveckling hos Vinnova den 29 mars.

Vill du se hela filmen om smart policyutveckling?

Så utvecklar vi regelsystemen för ökad innovationsnytta - smart policyutveckling

Hur jobbar vi med att förändra regelsystemen så att de underlättar för en hållbar utveckling? Lyssna till några röster från olika myndigheter.

Vad är ett policylabb?

Ett policylabb är en tillfällig eller bestående grupp av aktörer med olika kompetenser som använder och utvecklar innovativa metoder för att förändra regelverk. Syftet är att ta fram ett agilt arbetssätt för att utveckla regelverk som stimulerar snarare än hindrar innovationer för hållbar utveckling. En viktig grund i ett policylabb är förmågan att våga experimentera med användaren i centrum.

Läs mer om hur innovation och policyutveckling hänger ihop

Initiativ och samarbeten inom policyutveckling

Vinnova arbetar idag tillsammans med flera myndigheter för att genom experimentella metoder anpassa regelverken efter samhällets krav på hållbar utveckling. Här kan du läsa om några av våra samarbeten där vi arbetar för en anpassad och innovationsvänlig policyutveckling.

<p>Vinnova satsar på att göra policyutveckling smartare. Så kallade policylabb bidrar till att möta nya samhällsbehov, förändra regelverk och förenkla för innovationer som stärker hållbar samhällsutveckling.</p>
<p>Som ett resultat av samarbetet med Vinnova i satsningen Policylabb har fintechbolagen fått ett alldeles eget forum att vända sig till med sina frågor: Finansinspektionens nya innovationscenter för finansmarknaden.</p>
<p>Det kan bli enklare för privatpersoner att hyra ut sin bil i framtiden efter ett arbete med smart policyutveckling där användare deltar i att förändra regelverket.</p>
<p>Polisen i Sundbyberg testar innovativ policyutveckling i samarbetsprojekt f&ouml;r att hj&auml;lpa omyndiga ungdomar som beg&aring;r brott.</p>
<p>Hur kan man genom policylabb undersöka hur vi får fler privatpersoner att deklarera inkomster från uthyrning av till exempel privatbostad? Här berättar Skatteverket om det policyarbete kring delningsekonomin de genomfört tillsammans med Vinnova.&nbsp;</p>
<p>När Livsmedelsverket provade att arbeta i policylabb med rennäringen började man ta fram smarta regeländringar som verkligen kan fungera för näringen.</p>
<p>Naturvårdsverkets arbete i policylabbet gjorde att de kunde ta fram smartare styrmedel med positiva effekter och göra det enklare för politikerna att ta beslut.</p>
<p>Nu testar Transportstyrelsen policylabb för att göra processen enklare för att få tillstånd för försök med självkörande fordon.</p>

Vill ni delta?

Är ni en myndighet som står i startgroparna för att ta itu med en utmaning som relaterar till både policy och innovation? Eller har ni idéer om vilka som borde vara intresserade? Då är ni varmt välkommen att ta kontakt med oss på Vinnova, se kontaktuppgifter längre ner på sidan. 

Vårt uppdrag är att på olika sätt stötta i kreativ policyutveckling och skapa gemensamt lärande och erfarenhet.

Det kan handla om att:

  • identifiera regelverk som behöver förnyas, utforma nya regler eller att testa dem innan de lanseras
  • anpassa verksamheten runt gällande regelverk – för att underlätta att de efterlevs, som till exempel tillsyn, ansökningsprocesser, kontrollorgan, information, utbildning och kundbemötande av handläggare och anställda.

Policyutveckling nu och i framtiden

Regeringen tillsatte hösten 2018 en kommitté för vårt nationella arbete med förändringar av policyutveckling och regelsystem utifrån ett antal framväxande teknologier. Kommittén ska samordna policyarbetet i svenska organisationer och myndigheter och underlätta snabba förändringar. Syftet är framför allt att göra det lättare att genomföra innovativa och hållbara samhällsförändringar. Initialt prioriteras områdena precisionsmedicin, uppkopplad industri samt uppkopplade och automatiserade fordon, farkoster och system.

Webbsänt seminarium om policyutveckling

Senast uppdaterad 20 november 2019   |   Sidansvarig: Liselott Bergman   |   Statistik för sidan