Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Civilsamhällets transformation

Flertalet av de utmaningar som finns inom samhället idag är inte begränsade till en sektor eller en viss typ av aktörsgrupp. För att lösa komplexa samhällsutmaningar och genomförandet av Agenda 2030 krävs samverkan över sektorer.

Civilsamhället och idéburna organisationer har en lång tradition av att utveckla nyskapande lösningar. Mycket som vi idag tar för självklart i välfärden som folktandvård, äldreomsorg och barnavårdscentraler har från början skapats av människor som samlats med en gemensam idé om att förbättra samhället. Hur kan vi bättre ta tillvara civilsamhällets förmåga att bidra till innovationer för social utveckling?

Frågor?

Jenny Engström

Handläggare

+46 8 473 31 75

Jonny Paulsson

Handläggare

+46 8 473 32 42

Yusra Imsheiel

Handläggare

+46 8 473 31 42

Senast uppdaterad 17 augusti 2022

Statistik för sidan