Långsiktig plan för att hantera zikaviruset

Projektet ska hitta och fylla kunskapsluckor kring zikaviruset. Samtidigt bygger man upp ett hållbart latinamerikanskt nätverk för bättre beredskap mot infektionssjukdomar i framtiden.

Organisation i Sverige: Umeå universitet 
Kontaktperson: Karl-Erik Renhorn 
Deltagande länder: Belgien, Brasilien, Chile, Colombia, Frankrike, Korea, Kuba, Nederländerna, Schweiz, Senegal, Storbritannien och USA 
Område i Horisont 2020Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande 
Horisont 2020 grant agreement NO 734584.

Läs mer om projektet på ZikaPLANs webbplats (på engelska)

Fler projekt finansierade inom Horisont 2020

<p>Regenerativ behandling av fullst&auml;ndig ryggm&auml;rgsskada - Spinal Cord Injury (SCI).</p>
<p>Strategier f&ouml;r att renovera stora bostadshusomr&aring;den s&aring; energi- och kostnadseffektivt som m&ouml;jligt.</p>
<p>Avancerad medicinsk produkt f&ouml;r att behandla osteogenesis imperfecta &ndash; medf&ouml;dd bensk&ouml;rhet innan f&ouml;dsel.</p>
<p>Nanobaserade tandem-solceller i solpaneler.</p>
<p>L&ouml;sningar f&ouml;r hur industriprocesser och kraftverk ska optimeras i framtiden.</p>
<p>F&ouml;rstudie f&ouml;r att kunna lansera Solvattens vattenrenare p&aring; jordbruksmarknaden i &ouml;stra Afrika.</p>
<p>System f&ouml;r adaptiv interaktion mellan f&ouml;rare och fordon som g&ouml;r v&auml;ganv&auml;ndningen s&auml;krare och effektivare.</p>
<p>En mobil kommunikationsteknik som bidrar till att underl&auml;tta och f&ouml;rb&auml;ttra kommunikationen mellan medborgare och myndigheter.</p>
<p>Utvecklat systemmetoder och programvara f&ouml;r att klara de biljontals ber&auml;kningar som hanteras i superdatorer.</p>
<p>Mobila robotar som assisterar brandk&aring;r vid s&ouml;k- och r&auml;ddningsuppdrag d&auml;r begr&auml;nsad sikt r&aring;der p&aring; grund av r&ouml;k eller damm.</p>

Senast uppdaterad 21 november 2019

Sidansvarig: Ida Berglund

Statistik för sidan