Robot hjälper brandmän när sikten är dålig

Projektet SmokeBot har utvecklat mobila robotar för att assistera brandkår vid sök- och räddningsuppdrag under svåra förhållanden där begränsad sikt råder på grund av rök eller damm.

Organisation i Sverige: Örebro universitet 
KontaktpersonAchim Lilienthal 
Deltagande länder: Storbritannien, Tyskland och Österrike 
Område inom Horisont 2020Informations- och kommunikationsteknik 
Horisont 2020 Grant agreement No: 645101

Läs mer om projektet på SmokeBots webbplats (på engelska)

Senast uppdaterad 16 september 2019   |   Sidansvarig: Ida Hallengren   |   Statistik för sidan