Adaptiv interaktion ger säkrare vägar

Projektet har tagit fram system för adaptiv interaktion mellan förare och fordon. Det gör väganvändningen säkrare och effektivare.

Organisation i Sverige: Statens väg- och transportforskningsinstitut 
KontaktpersonAnna Anund 
Deltagande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Schweiz och Tyskland. 
Område i Horisont 2020Smarta, gröna och integrerade transporter 
Horisont 2020 Grant agreement No: 688900

Läs mer om projektet på EU-kommissionens webbplats (på engelska)

Fler projekt inom Horisont 2020

<p>Avancerad medicinsk produkt f&ouml;r att behandla osteogenesis imperfecta &ndash; medf&ouml;dd bensk&ouml;rhet innan f&ouml;dsel.</p>
<p>Regenerativ behandling av fullst&auml;ndig ryggm&auml;rgsskada - Spinal Cord Injury (SCI).</p>
<p>Strategier f&ouml;r att renovera stora bostadshusomr&aring;den s&aring; energi- och kostnadseffektivt som m&ouml;jligt.</p>
<p>Nanobaserade tandem-solceller i solpaneler.</p>
<p>L&ouml;sningar f&ouml;r hur industriprocesser och kraftverk ska optimeras i framtiden.</p>
<p>F&ouml;rstudie f&ouml;r att kunna lansera Solvattens vattenrenare p&aring; jordbruksmarknaden i &ouml;stra Afrika.</p>
<p>Utvecklar och f&ouml;rb&auml;ttrar den europeiska infrastrukturen f&ouml;r kriser och katastrofer.</p>
<p>En mobil kommunikationsteknik som bidrar till att underl&auml;tta och f&ouml;rb&auml;ttra kommunikationen mellan medborgare och myndigheter.</p>
<p>Utvecklat systemmetoder och programvara f&ouml;r att klara de biljontals ber&auml;kningar som hanteras i superdatorer.</p>
<p>Hittar och fyller kunskapsluckor kring zikaviruset och bygger b&auml;ttre beredskap mot infektionssjukdomar i framtiden.</p>
<p>Mobila robotar som assisterar brandk&aring;r vid s&ouml;k- och r&auml;ddningsuppdrag d&auml;r begr&auml;nsad sikt r&aring;der p&aring; grund av r&ouml;k eller damm.</p>

Senast uppdaterad 21 november 2019

Sidansvarig: Ida Berglund

Statistik för sidan