EU-samarbete inom mineraliska råvaror

ERA-MIN2 är ett europeiskt samverkansprogram, ERA-NET Cofund, inom råmaterialområdet (mineraliska råvaror) som syftar till att koordinera och främja forskning och innovation på området för att stärka industrin, konkurrenskraften och skiftet mot cirkulär ekonomi.

ERA-MIN2 omfattar organisationer från 18 länder/regioner i och utanför Europa, däribland Vinnova. Mineraliska råvaror är mycket viktiga för europeisk ekonomi, inte minst när det gäller utvecklandet av nya miljövänliga tekniker. Europeiska industrier använder stora mängder mineraliska råvaror varje dag. Trots detta utgör EU:s produktion av dessa råvaror endast 3 % av den totala världsproduktionen. Det stora importberoendet gör Europas industri sårbar vilket även framhålls i EU:s ”Raw materials initiative, RMI”.

Det finns ett behov av forskning och innovation i hela värdekedjan för mineraliska råvaror, samt en bättre koordination av denna forskning på europeisk nivå.

Läs mer på ERA-MIN2:s webbplats.

Senast uppdaterad 18 september 2018   |   Sidansvarig: Ida Hallengren   |   Statistik för sidan