Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

European Metrology Programme for Innovation and Research (EMPIR)

Målet med det europeiska metrologiprogrammet för innovation och forskning (EMPIR) är att främja innovation och konkurrenskraft i Europa genom bättre kvalitetssäkrad mätteknik.

Den europeiska föreningen för nationella metrologiska institut EURAMET koordinerar programmet. EMPIR syftar till att utveckla metrologi för innovation och näringsliv ur ett mättekniskt perspektiv och adresserar utmaningar inom t.ex. hälsa, energi och miljö.

Programmets målgrupp är i första hand de nationella riksmätplatser och andra institut som utgör en del av det formella nationella mätsystemet i de deltagande länderna. Dock ger programmet möjlighet för andra organisationer än utpekade riksmätplatser som t. ex. RISE (Research Institutes of Sweden), Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), att arbeta tillsammans med näringsliv, offentlig verksamhet, universitet, högskolor och institut inom forskningsprojekt.

Läs mer på EMPIRs webbplats (på engelska).

Senast uppdaterad 10 september 2019

Sidansvarig: Ida Hallengren

Statistik för sidan