European Metrology Programme for Innovation and Research (EMPIR)

Målet med det europeiska metrologiprogrammet för innovation och forskning (EMPIR) är att främja innovation och konkurrenskraft i Europa genom bättre kvalitetssäkrad mätteknik.

Den europeiska föreningen för nationella metrologiska institut EURAMET kommer att koordinerar programmet. EMPIR syftar till att utveckla metrologi för innovation och näringsliv ur ett mättekniskt perspektiv och adresserar utmaningar inom t.ex. hälsa, energi och miljö.

Programmets målgrupp är i första hand de nationella riksmätplatser och andra institut som utgör en del av det formella nationella mätsystemet i de deltagande länderna. Dock ger programmet möjlighet för andra organisationer än utpekade riksmätplatser som t ex SP Sveriges Tekniska Forsknings Institut (SP), Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), att arbeta tillsammans med näringsliv, offentlig verksamhet, universitet högskolor och institut inom forskningsprojekt.

Läs mer på EMPIRs webbplats.

Senast uppdaterad 18 september 2018   |   Sidansvarig: Ida Hallengren   |   Statistik för sidan