Så satsar vi på innovation i en turbulent tid

Vinnova gör ett antal satsningar på innovationer i spåren av coronakrisen. Syftet är att snabbt lyfta fram initiativ som har potential att stötta samhället i en utmanande tid.

Vi ser ett stort behov att stötta initiativ som kan bidra till att på kort tid göra en omställning av verksamheter och produktion. Just nu arbetar Vinnova med att öppna upp för lösningar som kan ge snabba resultat i kristid.

Satsningar på forskning och innovation är viktigare än någonsin för att vända krisen och fånga möjligheten till hållbar omställning. Vinnova arbetar på både kort och lång sikt med att identifiera behov och moblisera för hållbara lösningar.

Ett starkt innovationssystem gör oss bättre rustade för den snabba omställning som krävs för att möta vår tids samhällsutmaningar. Därför arbetar vi både med att möjliggöra snabba initiativ och att stärka och utveckla innovationssystemet så att fler aktörer kan få möjlighet att samarbeta på nya sätt med gemensamma utmaningar.

Satsningar från Vinnova i krisens spår

Så arbetar vi under den pågående coronakrisen

<p>Vi arbetar intensivt f&ouml;r att kunna forts&auml;tta genomf&ouml;ra v&aring;r verksamhet och g&ouml;ra de omst&auml;llningar som &auml;r n&ouml;dv&auml;ndiga.</p>

Publicerad: 20 mar 2020

<p>N&auml;r resor och m&ouml;ten st&auml;lls in, kan det medf&ouml;ra extra kostnader f&ouml;r projekt som finansieras av oss.</p>

Senast uppdaterad 21 oktober 2020

Sidansvarig: Sara Myrehed

Statistik för sidan