Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Accelerate Startup Partnership

Accelerate Startup Partnership är en satsning inom programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI). Syftet med satsningen är att underlätta och accelerera partnerskap mellan svenska fordonstillverkare och små och medelstora företag inom transportindustrin.

Erfarenheter visar att partnerskap mellan stora och små företag är värdesskapande för båda parter. Stora företag får tillgång till innovation i snabba cykler samt ny teknik, nya affärsmodeller och nya kompetenser. Små och medelstora företag får en ingång till en potentiell kund samt tillgång till erfarenhet gällande branschen, industrialisering, uppskalning och tillgång till nya marknader.

Huvudmålet för Accelerate Startup Partnership är att etablera och genomföra en effektiv modell för att identifiera, skapa och samordna partnerskap mellan små och medelstora företag och fordonstillverkare i Sverige inom områdena automation, uppkoppling och elektromobilitet som omfattar teknik, tjänster och lösningar.

Om satsningen ska nå sina mål måste man lyckas ta bort eller sänka de hinder som finns för partnerskap mellan ett stort och ett litet företag. Några av dessa utmaningar är identifiering av lämpliga små och medelstora företag, kulturella skillnader, brist på kontakter och nätverk, arbetsmetoder, skillnader i processer och hantering av immateriella rättigheter.

Accelerate Startup Partnership löper under fyra år med en total budget på cirka 125 miljoner kronor. Satsningen bedöms kunna stärka och accelerera förnyelsen av svensk fordonsindustri och småföretagande samt bidra till hållbar utveckling.

Medverkande parter

 

Mer om satsningen

Det är industripartners som formulerar ett behov eller tema för innovation där partnerskap behövs. Med stöd av ekosystempartners nätverk och erfarenhet av scouting och matchmaking så identifieras sedan de mest lämpliga små och medelstora företagen för detta partnerskap.

Nästa steg är att inleda ett samarbetsprojekt i form av koncepttest (Proof of Concept), mellan industripartnern och det mindre företaget. Målet är dels att validera att företagets erbjudande uppfyller industripartnerns behov, dels att utveckla en struktur för ett långsiktigt partnerskap. 

Om koncepttestet faller väl ut, kan parterna inleda ett större integrationsprojekt. Syftet här är att balansera mellan industripartners långsammare utvecklingstakt och den högre hastigheten hos mindre företag, så att ett samarbete inom utveckling och implementation attraherar och gynnar bägge parter.

Ansökningar om projekt inom Accelerate Startup Partnership hanteras kontinuerligt av dess programkontor, som består av FFI:s kansli och medverkande industripartners. Processen för bedömning och godkännande ska vara snabb. En förutsättning för hög hastighet i bedömningarna är att det inte sker någon utvärdering av sannolikheten att projektet ska lyckas ta konceptet till marknaden. Det förutsätts att industripartners genom sin medverkan redan har försäkrat detta, och projekten utvärderas sedan utifrån dess utfall.

Satsningen utvärderas varje år, och det är programkontorets ansvar att implementera de identifierade möjligheterna till förbättring.

Frågor?

Eric Wallgren

Handläggare

+46 8 473 30 96

Senast uppdaterad 1 juni 2022

Statistik för sidan