Makerskola - en spännande och innovativ väg till lärande

Hur kan ett kreativt utforskande och skapande med digitala material och programmering leda till nytt effektivt lärande? Hur kan detsamma bidra till insikt kring hur teknik och datorer påverkar vår vardag, vår omvärld, våra beslut och våra relationer? Dessa frågor försöker projektet Makerskola få svar på.

Genom Makerskola utbyts tankar, praktiker och idéer med målet att göra digital makerkultur till en del av undervisning och lärande i skolorna. Runt 30 skolhuvudmän, företag och forskningsinstitut, däribland Göteborgs universitet, Tom Tits och Södertörns högskola, deltar i projektet.

Vad betyder egentligen maker? Se filmen längst ner!

Projektets webbplats
Kontaktperson: Lars Glimbert

Syfte och mål

Projektet ska bidra med utveckling av ny ämnesspecifik metodik kring skapande med IT som material samt utveckla och sprida beprövad erfarenhet inom området makerkultur mellan lärare, skolor och skolhuvudmän. Det övergripande målet är att utveckla Sveriges utbildningssystem inom makerkultur, makerspace och programmering.

Förväntade effekter och resultat

Efter genomfört projekt bedrivs makerkultur och programmering som regelbunden verksamhet hos minst 40 skolhuvudmän. Det finns också minst 25 etablerade miljöer runt om i landet med särskild kompetens avseende makerkultur inom avgränsade områden, såsom olika skolformer, forskningsinstitut och science centers med möjlighet att sprida och dela sin kompetens. Vidare är förhoppningen att projektet på ett konkret sätt ska ha bidragit till policyskapande för införande av makerkultur, makerspace och programmering i skolan.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utgår ifrån ett antal parallella processer som bedrivs kollaborativt mellan partners i så kallade specialiserade testbäddar. Det finns specialiserade testbäddar för olika skolformer, för informella lärmiljöer, för lärarutbildning samt för materialförsörjning. I dessa genomförs iterativa utvecklingsprocesser där innovationer i olika praktiker skapas, testas och verifieras. Erfarenheter och kunskap sprids löpande mellan partners samt vid en större årlig konferens.

Senast uppdaterad 8 november 2017

Statistik för sidan