Välkommen till framtidens lärande!

Här presenteras några av de många projekt inom området digitalt lärande som Vinnova hittills har finansierat. Samtliga använder sig av digitaliseringens möjligheter för att förnya och förbättra sättet människor lär sig, både i skolan, på jobbet och i livet.

Vi hoppas att den här sidan ska fungera som en inspirationskälla att ösa ur för alla som vill utveckla lärande, utbildning och kompetens. Vi riktar oss till lärare som vill testa nya saker i sina klasser, till entreprenörer som vill se hur andra har gått till väga, och till de beslutsfattare som vill veta vad som händer idag och vad vi tillsammans kan få att hända imorgon.

Fler projekt läggs upp på sidan inom kort. Driver du ett Vinnovafinansierat projekt och vill synas här?
Kontakta sidans webbredaktör.

Projekt vi finansierat

<p>Peppy Webb är Sveriges och kanske världens första digitala plattform för träning i EQ</p>
<p>Eleverna får möjlighet att parallellt med svensk språkundervisning arbeta med ämnesstudier på sitt eget språk.</p>
<p>Hur kan ett kreativt utforskande och skapande med digitala material och programmering leda till nytt effektivt lärande?</p>
<p>Digitalt skrivverktyg kan få elever mer motiverade att skriva, och låter alla elever delta i undervisningen på sina egna villkor.&nbsp;</p>
<p>Går det att öva på och praktisera psykoterapi virtuellt? Det är denna möjlighet som företaget Eailab vill utforska med världens första psykoterapisimulator.</p>
<p>Framtidens vård och omsorg är projektet som erbjuder alternativ till det traditionella sättet att utbilda personal inom vården.</p>
<p>Med hjälp av artificiell intelligens skräddarsyr Sana kursmaterialet utifrån varje elevs unika lärstil, kunskapsgap och kunskapsnivå.&nbsp;</p>
<p>Eduzzo är verktyget som genom att analysera elevens lärstilar, hjälper både lärare och elev att identifiera och lösa problem i elevens lärande.&nbsp;</p>
<p>Loredge tar fram digital plattform där du kan samarbeta och dela information - utan att upphovsrättsskyddat material sprids.</p>
<p>Ett projekt där eleven själv skapar visuella berättelser av officiell statistik, och kan bli sin egen Hans Rosling.</p>
<p>En ny metod som upptäcker läs- och skrivsvårigheter tidigt ska ge möjlighet att hjälpa eleverna innan de halkar efter i skolan.</p>
<p>Hur kan användandet av befintliga och framtida digitala verktyg ge elever bästa möjliga undervisning och stöd?</p>
<p>MUMIn är en pedagogisk ljud- och bildmiljö där barn med grava funktionsnedsättningar kan skapa musik och konst.</p>
<p>I många länder är datalogiskt tänkande redan en del av undervisningen, liksom matte eller kemi. Hur kan vi införa det i svensk undervisning?</p>
<p>Med Berättelsemaskinen kan lärare skapa spel som flyttar lärandet ut från den ordinarie skoltiden och skolmiljön.</p>
<p>Projektet Välkommen till min plats hjälper elever koppla den fysiska världen till den digitala, genom att dela kunskap om sitt närområde.&nbsp;</p>
<p>Programmering i klassrummet behöver inte handla om specialistkunskap, utan det är något som alla lärare kan använda oavsett ämne och skolstadium.</p>
<p>Lär dig köra maskiner och tunga fordon i en simulatomiljö! SimGården vill erbjuda en säkrare och effektivare undervisning vid naturbruks- och yrkesutbildningar.</p>
<p>Projektet Spelmakeri skapar en videoserie, som kommer att ge ungdomar möjligheten att skapa sina egna spel, ifrån idé och hela vägen till publicerad spel-app.</p>
<p>Hur kan man nivåsätta skolelevers förmåga till ansvar, fokus eller samarbete? Den typen av icke-kognitiva färdigheter är lika viktiga som ämneskunskap i skolan.</p>
<p>Hur kan du som lärare använda digitalt skapande i undervisningen? Kodstart hjälper lärare att komma igång med programmering i skolan.</p>
<p>Med ett enkelt kretskort kan eleven själv hitta nya sätt att styra tangentbord och mus, utan att behöva löda.&nbsp;</p>
<p>Projektet PIMVIS har undersökt hur man kan arbeta med visualisering i matematikundervisningen.</p>
<p>Med en avancerad utökning av Minecraft kan lärare lägga in arbetsuppgifter i en 3D-värld, så att elever kan hitta och lösa dem både i och utanför Minecraft.</p>
<p><span>&nbsp;Den sociala roboten Furhat är expert på att prata med människor. Hur kan Furhat ge stöd till elever och avlasta lärere?</span></p>
<p>Lär dig programmering, elektronik och mekanik medan du leker. Quirkbot blir din egen leksakskompis och lärare.</p>
<p>Projektet Trippel Helix vill ta fram en gemensam, konkret och genomförbar agenda för att digitalisera framtidens skola.</p>

Senast uppdaterad 27 mars 2019

Sidansvarig: Anna Bjurström

Statistik för sidan