Smarta digitala sågverk

Genom att skapa ett sammankopplat informationsflöde i ett produktionssystem möjliggörs analys och planering. Det blir möjligt att optimera råvaruleveranser, produktion, underhåll, energiförbrukning, distribution och försäljning.

Syftet med projektet har varit att genom digitalisering möjliggöra en effektivare och mer värdeskapande skogs-, trä- och bioproduktproduktion i Sverige. Genom att samla in och analysera data från olika delar i produktionsprocessen kan en bättre förståelse uppnås, vilket möjliggör optimering av hela processen.

Det ligger en utmaning i att generera och göra relevant information tillgänglig på betydelsefulla platser i hela värdekedjan. En annan utmaning är att höja informationsanvändandet i de delar av värdekedjan som idag endast i liten utsträckning utnyttjar denna typ av återkoppling.

Projektet har skapat ett sammankopplat informationsflöde inom ett sågverk och därigenom möjliggjort analys, planering och optimering av råvaruleverans, produktion, underhåll, energiförbrukning, distribution och försäljning. Inom ramen för projektet har man genom digitalisering av sågverkets produktions- och processdata arbetat med att öka processeffektiviteten och produktvärdet samt med att minska energianvändningen.

Projektet har genomförts av RISE tillsammans med RemaSawco, Moelven Valåsen och Schneider Electric.

När du

Kategori av uppgifter

Personuppgifter

Rättslig grund

Beställer produkter tjänster, utbildningar och tecknar avtal med oss.

Företagsuppgifter

Företag/Organisation
Organisationsnummer

Adressuppgifter

Faktureringsinformation

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

 

Kontaktuppgifter

Namn
Yrkesroll

E-post

Telefonnummer

*Specialkost

*Meddelande i löptext

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

 

Tjänste- och produktinformation

Tjänsteinformation Produktinformation,
Utbildningsinformation

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

Kontaktar oss via webbformulär

Kontaktuppgifter

Namn

Yrkesroll

E-post

Telefonnummer

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse

 

Företagsuppgifter

Företag/Organisation

 

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse

 

Ärendeinformation

*Meddelande i löptext

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse

Kontaktaktar oss via e-post och telefon

Kontaktuppgifter

 

Namn

Titel

E-post

Telefonnummer

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse

 

 

Företagsuppgifter

Företag/Organisation

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse

 

Ärendeuppgifter

*Meddelande i löptext

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse

Får information eller erbjudanden från oss via Nyhetsbrev

Kontaktuppgifter

Namn

E-post

Samtycke

Är identifierbar på bilder och film som vi publicerar

Foto/video

Fotografier

Mingelbilder

Videofilmer

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller Berättigat intresse eller Samtycke

Deltar i våra kvalitetsuppföljningar och kundnöjdhets-undersökning

Kontaktuppgifter

Namn

Berättigat intresse och Samtycke

 

Företagsuppgifter

Företag/Organisation

Berättigat intresse och Samtycke

 

Ärendeinformation

Svar och omdömen
*Svar på frågor i löptext

Berättigat intresse och Samtycke

*Innehåller de personuppgifter du själv valt att skriva.

Kontakt

Mer information finns hos projektledaren Anders Lycken.

Anders Lycken

Projektledare

anders.lycken@sp.se

Senast uppdaterad 20 februari 2019   |   Statistik för sidan