Smarta digitala sågverk

Genom att skapa ett sammankopplat informationsflöde i ett produktionssystem möjliggörs analys och planering. Det blir möjligt att optimera råvaruleveranser, produktion, underhåll, energiförbrukning, distribution och försäljning.

Syftet med projektet har varit att genom digitalisering möjliggöra en effektivare och mer värdeskapande skogs-, trä- och bioproduktproduktion i Sverige. Genom att samla in och analysera data från olika delar i produktionsprocessen kan en bättre förståelse uppnås, vilket möjliggör optimering av hela processen.

Det ligger en utmaning i att generera och göra relevant information tillgänglig på betydelsefulla platser i hela värdekedjan. En annan utmaning är att höja informationsanvändandet i de delar av värdekedjan som idag endast i liten utsträckning utnyttjar denna typ av återkoppling.

Projektet har skapat ett sammankopplat informationsflöde inom ett sågverk och därigenom möjliggjort analys, planering och optimering av råvaruleverans, produktion, underhåll, energiförbrukning, distribution och försäljning. Inom ramen för projektet har man genom digitalisering av sågverkets produktions- och processdata arbetat med att öka processeffektiviteten och produktvärdet samt med att minska energianvändningen.

Projektet har genomförts av RISE tillsammans med RemaSawco, Moelven Valåsen och Schneider Electric.

Kontakt

Mer information finns hos projektledaren Anders Lycken.

Anders Lycken

Projektledare

Senast uppdaterad 6 mars 2019

Statistik för sidan