Smarta digitala sågverk

Syftet med projektet är att genom digitalisering möjliggöra en effektivare och mer värdeskapande skogs-, trä- och bioproduktproduktion i Sverige. Genom att samla in och analysera data från olika delar i produktionsprocessen kan en bättre förståelse uppnås, vilket möjliggör optimering av hela processen.

Utmaningen ligger i att generera och göra relevant information tillgänglig på betydelsefulla platser i hela värdekedjan. Utmaningen är också att höja informationsanvändandet i de delar av värdekedjan som idag endast i liten utsträckning utnyttjar denna typ av återkoppling.

Genom att skapa ett sammankopplat informationsflöde inom sågverket vill projektet möjliggöra analys, planering och optimering av råvaruleverans, produktion, underhåll, energiförbrukning, distribution och försäljning.

Projektet genomförs av RISE tillsammans med RemaSawco, Moelven Valåsen och Schneider Electric.

Kontakt

Mer information finns hos projektledaren Anders Lycken.

Anders Lycken

Projektledare

anders.lycken@sp.se

Senast uppdaterad 10 oktober 2018   |   Statistik för sidan