Digitaliserad produktionskedja för additiv tillverkning

Additiv tillverkning (AM) är en arbetsintensiv tillverkningsprocess. I varje steg i tillverkningen hanteras data manuellt med bristfälligt definierade gränssnitt mellan de olika produktionsstegen. Resultatet blir att arbetsinsatsen för att få fram en komponent är väldigt hög och att komponentens integritet inte kan garanteras förrän just den komponenten har provkörts några gånger.

Syftet med projektet har varit att effektivisera AM-processen genom att skapa förutsättningar för att de olika delarna blir en enda process. Ett systematiskt arbete för att digitalisera information i beredningsfasen, vare sig AM-tekniken är baserad på tillsatsmaterial (tråd eller pulver) eller pulverbädd (laser eller elektronstråle), kan göra stor skillnad för ledtiderna.

I projektet har man arbetat med att utveckla simuleringsprogramvaror både för pulverbädds- och direct energy deposition-metoder samt beredningsverktyg. Man har också arbetet med visualisering av processdata som ska ge långsiktig positiv inverkan på effektiviteten. Simulerings- och beredningsverktygen samt metoderna för processvisualisering kan ha direkt påverkan på effektivitet. Andra projektresultat kommer ge effekt mer på sikt. Här kan nämnas kartläggning av möjligheter till maskininlärning / artificiell intelligens eller system för ökad spårbarhet.

Projektet har genomförts av Swerim tillsammans med Brogren Industries, GKN Aerospace Sweden, Jernkontoret, Lasertech LSH, SAAB, RISE SICS, Fraunhofer-Chalmers, Siemens Industrial Turbomachinery, Chalmers tekniska högskola, RISE IVF och Swerea SWECAST.

 

Kontakt

Mer information finns hos projektledaren.

Fredrik Wredenberg

Projektledare

Senast uppdaterad 5 mars 2019

Statistik för sidan