Digitaliserad produktionskedja för additiv tillverkning

Additiv tillverkning (AM) är idag en mycket arbetsintensiv tillverkningsprocess. I varje steg i tillverkningen hanteras data manuellt med bristfälligt definierade gränssnitt mellan de olika produktionsstegen. Resultatet blir att arbetsinsatsen för att få fram en komponent är väldigt hög och att komponentens integritet inte kan garanteras förrän just den komponenten har provkörts några gånger.

Ett systematiskt arbete för att digitalisera produktionskedjan kan ge en väldigt stor inverkan, framförallt på ledtiderna. Att systematiskt hantera information i beredningsfasen, vare sig AM-tekniken är baserad på tillsatsmaterial (tråd eller pulver) eller pulverbädd (laser eller elektronstråle), kan göra stor skillnad. Med ett fokuserat arbete med att utveckla just beredningsaktiviteterna för att minska fel och öka kunskapen om komponenten ökar säkerheten för processen och dess resultat.

Det här projektet kommer att bygga ihop de digitala aktiviteter som idag bromsar en smidig integration av additiv tillverkning i ett industriellt produktutvecklings- och produktionsflöde. Arbetet blir att paketera processer liksom kedjan för efterkontroll till ett effektivt bibliotek av digitala metodmoduler. Genom att arbeta med moduler effektiviseras det digitala flödet och produktionstiden kommer att kunna halveras för additivt tillverkade komponenter i flexibla verkstäder.

Projektet genomförs av Swerea KIMAB tillsammans med Brogren Industries, GKN Aerospace Sweden, Jernkontoret, Lasertech LSH, SAAB, RISE SICS, Fraunhofer-Chalmers, Siemens Industrial Turbomachinery, Chalmers tekniska högskola, Swerea IVF och Swerea SWECAST.

 

Kontakt

Mer information finns hos projektledaren.

Fredrik Wredenberg

Projektledare

Fredrik.Wredenberg@swerea.se

Senast uppdaterad 10 oktober 2018   |   Statistik för sidan