Digitalisering av svensk industri

Digitaliseringen skapar förutsättningar för nya affärsmodeller, arbetsformer, samarbetsmöjligheter och nya lösningar för industrin. Möt några projekt som bidrar till att digitalisera industrin.

Projekt som sprider kunskap om digitalisering

Våra satsningar inkluderar allt ifrån pilotprojekt inom regeringsuppdrag, strategiska innovationsprogram till utlysningar som på olika sätt bidrar till digitalisering av industrin. Samverkan mellan stora och små företag, akademi och offentlig sektor är utgångspunkten i detta arbete.

<p>Med utbildningsinsatser ska projektet lära svenska industrier hur man säkert kan ansluta sina produkter till internet med standardiserade protokoll och lösningar.</p>
<p>Projektet ska presentera inspirerande och intressanta exempel på hur ny teknik för visualisering kan förbättra och göra en verksamhet säkrare.</p>
<p>Projektet ska sprida kunskap om industriell tillämpning av artificiell intelligens och maskininlärning.</p>
<p>Projektet bidrar till kunskap om hur digitalisering kan användas för ökad spårbarhet, transparens och resurseffektivitet i den textila värdekedjan.</p>
<p>Projektet ska sprida kunskap om deep learning, artificiell intelligens och analys av stora datamängder.</p>
<p>Projektet ska öka kunskapen om de vanligaste sårbarheterna när det gäller digital säkerhet för bilprogramvara.&nbsp;</p>
<p>Projektet ska förmedla kunskap om geometrisäkring och bygga upp kompetens för en uppkopplad och digitaliserad geometrisäkring i industrin.</p>
<p>Projektets syfte är att sprida kunskap om hur digitaliserade metallkomponenter kan utvecklas och användas.</p>
<p>Projektet sprider kunskap om tekniker, metoder, och koncept som är centrala för digitaliseringen av industriella värdekedjor.</p>
<p>Projektet sprider kunskap till industriföretag om kollaborativa robotar och om de krav på kompetens som tekniken ställer.</p>
<p>Projektet ska sprida forskningsbaserad kunskap om den kompetens som krävs för att digitalisera produktionen inom svensk industrin.&nbsp;</p>
<p>Projektets syfte är att demonstrera digitaliserade verktyg och lösningar och att inspirera svensk industri till vidareutveckling och implementering.&nbsp;</p>
<p>Projektet studerar, analyserar och utvecklar metoder för maskininlärning.</p>
<p>Digitalisering möjliggör en effektivare och mer värdeskapande skogs-, trä- och bioproduktproduktion i Sverige.&nbsp;</p>
<p>Det här projektet ska visa på nyttan med implementerad designautomation för att hantera säkerhet och sensorer i produktionssystem.</p>
<p>Öka produktionen genom att ge operatörer och servicetekniker direkt tillgång till den information de behöver i ett lämpligt format.</p>
<p>Webbaserad lärplattform för digitalisering inom utveckling, drift och förändring av produktion.</p>
<p>Förbättra komponentkvalitet, produktionskostnader och produktivitet vid additiv tillverkning genom digitalisering.</p>
<p>Kollaborativa robotar öppnar upp för helt nya användningsområden och nya applikationer som kan stärka företagens konkurrenskraft i framtiden.</p>
<p>Ett systematiskt arbete för att digitalisera produktionskedjan kan ge en väldigt stor inverkan, framförallt på ledtiderna.</p>
<p>Projekt som gör det möjligt att minska ledtider och kostnader för verktygstillverkningen genom att tillämpa additiva tillverkningsmetoder.</p>
<p>Detta projekt ska öka förmågan och effektiviteten vid småskalig produktion av biologiska läkemedel.</p>
<p>För att effektivt utforska möjliga lösningar när man utvecklar produkter är digitala modeller till stor hjälp.&nbsp;</p>
<p>Informationsfusion erbjuder nya perspektiv och kan ge betydande bidrag till verksamhetsutveckling genom att kombinera, följa och förstå flera skilda dataflöden.</p>
<p>Med digitala tvillingar slipper du stoppa den materiella maskinen, utom när det verkligen behövs.&nbsp;</p>
<p>Projektet ska utveckla arbetet med spårningsinformation, miljömässig och social hållbarhetsrapportering, effektivisering och visualisering av onödiga transporter.</p>
<p>Digitalisera infrastruktur för process- och tillverkningsindustri genom att använda mobilkommunikation i operativ drift av gruvor.&nbsp;</p>
<p>Pilot-produktionssystem som med hjälp av 5G-baserad kommunikation kan utföra tillverkning i världsklass.</p>
<p>Det här projektet ska visa hur deep learning kan användas för att ta nästa automationssteg i processindustrin.&nbsp;</p>
<p>Projektet tar fram nya arbetssätt och verktyg för att digitalisera svetsningsprocessen.&nbsp;</p>
<p>Projektetet ska på ett innovativt sätt binda samman additiv tillverkning, fiberoptiska sensorer och visualisering av tillståndsdata.</p>
<p>Det här projektet ska utveckla digitala verktyg och metoder som kan generera unika och nya produktkoncept med hjälp av biologiskt inspirerade AI tekniker.&nbsp;</p>
<p>Med hjälp av gjutgods som är sensorer&nbsp;vill man få till resursbesparing och ökat förädlingsvärde, i metallindustrin.</p>
<p>Projektet har utvecklat en fysisk demonstrator med ett system som kan upptäcka geometriska defekter, föreslå ändringar och justera enkla processparametrar.&nbsp;</p>
<p>Internettjänster uppbyggda på avancerad videointeraktion ger möjlighet till återkoppling på produkter innan produktion, till exempel vid presentationer och visningar.</p>
<p>Projektet har applicerat gamification i industrin för att förändra det som idag kallas industrins "room of boredom" till en mer attraktiv arbetsplats.&nbsp;</p>
<p>Projektet har tagit fram tekniska lösningar för att övervaka elnät. Sådan övervakning ställer specifika krav på systemen, speciellt när infrastrukturen är spridd över hela landet.&nbsp;</p>
<p>I projektet har man undersökt hur mobila enheter och appar kan underlätta och ge nya möjligheter för operatörer och underhållspersonal inom industrin.&nbsp;</p>
<p>Genom sitt arbete i ett brett sammansatt konsortium har projektet demonstrerat hur digital transparens kan stimulera hållbarhet för transportverksamhet.</p>
<p>Projektet har utvecklat en demonstratormiljö för digitala flöden för additiv tillverkning.&nbsp;</p>
<p>Detta projekt har utvecklat en ny processteknik för småskalig distribuerad och automatiserad produktion av biologiska läkemedel.</p>
<p>Djupa neurala nätverk (DNN) är en teknik som gör att datorer kan lära sig att hitta mönster i mycket stora datamängder. Genom projektet ska metoden appliceras i modeindustrin.</p>

Arenan Sverige digitaliserar!

Sverige digitaliserar! är en arena där ledande aktörer inom industrin tillsammans med partners som RISE/RISE ICT, IF Metall, Teknikföretagen, Tillväxtverket och Vinnova genomför aktiviteter för att främja digitaliseringen av svenska företag.

Senast uppdaterad 11 oktober 2018   |   Sidansvarig: Annika Zika-Viktorsson   |   Statistik för sidan