AI för jämställdhet stärker tillväxten, samhällsekonomin och arbetsmarknaden

Jämställdhet är högt prioriterat på den politiska agendan i Sverige. Att stärka jämställdheten har många positiva effekter för individer och samhället i stort, inte bara för att skapa lika möjligheter för alla utan också för den ekonomiska tillväxten, utbildningssystemet och arbetsmarknaden. Vinnova har gett konsultföretaget Ramboll i uppdrag att kartlägga och analysera hur artificiell intelligens (AI) kan bidra till ökad jämställdhet.

Experterna som intervjuas i kartläggningen är eniga. Det finns en stor potential i att använda AI som verktyg för att bidra till ett mer jämlikt samhälle. Bland annat kan AI hjälpa oss att skapa mer träffsäkra rekryteringar. Vi kan strukturera stora mängder ostrukturerad data och analysera bild, video, text eller tal för att göra förutsägelser eller klassificeringar. Det går att tidigt upptäcka tecken på bröstcancer, förutsäga återfall av våld mot kvinnor, säkerställa att studenter får lika tillgång till utbildning, identifiera normer och stereotyper i populärkulturen eller vem som får komma till tals i olika forum. Det finns flera existerande exempel på AI-lösningar som syftar till att främja jämställdhet och uppnå Sveriges jämställdhetsmål.

Samarbete och samskapande lönar sig

Vi behöver bygga upp mer kunskap, incitament och kontaktområden mellan organisationer och individer med kompetens inom AI, jämställdhet och de som berörs av jämställdhetsutmaningar. Även om Sverige har ledande kompetens inom jämställdhet och fortsätter att rankas högt inom internationella innovationsindex så samarbetar sällan techsektorn med genusanalytiker i utvecklingen av nya lösningar, särskilt inte inom området AI, genus och jämställdhet.

För att möjliggöra utvecklingen av AI-lösningar som syftar till att öka jämställdheten måste dialogen mellan behovsägare, näringsliv, AI-experter och genusexperter stärkas. Kartläggningen landar i att det finns ett behov av en plattform där olika aktörer kan samlas i gemensamma kreativa processer för att mobilisera inom området där AI och genusanalys är i fokus.

En kartläggning och analys av hur AI kan främja jämställdhet

I samarbete med Ramboll och nätverket Women in AI har Vinnova tagit fram två rapporter som undersöker hur artificiell intelligens (AI) kan användas som verktyg för att bidra till ökad jämställdhet.

I Rambolls kartläggning undersöks hur AI-lösningar kan bidra till jämställdhet, närmare bestämt Sveriges jämställdhetsmål. Mycket av det som skrivs och studeras om AI och jämställdhet är inriktat på vilka problem som AI skapar, till exempel när det gäller hur AI tenderar att reproducera och till och med förvärra befintliga könsstereotyper. Detta är en viktig fråga som diskuteras och forskas allt mer om. Hur AI kan vara ett verktyg för att lösa jämställdhetsutmaningar är däremot ett helt nytt område som vi inte vet så mycket om ännu. Därför vill vi med denna insats undersöka potentialen.

I Rambolls rapport ges en översyn över vilka AI-tillämningar som finns idag som tillämpas på jämställdhetsproblem, nationellt och internationellt. Rapporten beskriver också hur AI skulle kunna appliceras på jämställdhetsproblem, vilka hinder som finns för det idag och förslag på framtida initiativ.

I rapporten från Women in AI sammanställs resultaten från workshopar som genomförts i olika länder och som arrangerats av Women in AI. I dessa workshopar har AI- och genusexperter deltagit för att ta fram förslag på lösningar kopplade till jämställdhetsutmaningar i respektive land och där AI skulle kunna tillämpas för att bidra till att lösa dessa.

Läs rapporten från Ramboll: AI for gender equality – Addressing inequality through AI

Läs rapporten från Women in AI: AI for gender equality

Frågor?

Sophia Ivarsson

Handläggare

+46 8 473 31 60

På gång inom AI och jämställdhet

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på våra nyhetsbrev för att få nyheter om Vinnovas satsningar, information om kommande evenemang och tips om hur din organisation kan bli mer innovativ.

 

Genom att registrera dig godkänner du hur Vinnova hanterar dina personuppgifter.

Senast uppdaterad 8 december 2020

Statistik för sidan