Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Handläggare inom hälsa med fokus på hälsodata

Ansök senast 04 oktober

Stockholms län, Sverige - Handläggare

  • Ort: Stockholms län

  • Anställningsform: Tillsvidareanställning

  • Ansök senast: 04 oktober 2021

Hur kan innovation och digitalisering ge oss förutsättningar att kraftsamla, rikta och individanpassa hälsoinsatser? På Vinnova arbetar vi för att lösa framtidens globala utmaningar och stärka svensk konkurrenskraft.
 
Att integritetssäkert koppla samman och dela hälsodata mellan sjukvård, industri, akademi och andra källor öppnar upp för data-driven forskning och innovation som gör skillnad. Det kan handla om att skaffa ny kunskap om sjukdomar och behandlingsmetoder, att öka träffsäkerheten i främjande och förebyggande insatser, att effektivisera vårdprocesser, att öka individens delaktighet i sin egen hälsa, såväl som att följa upp kvaliteten inom vård- och omsorgssystemet.
 
För att åstadkomma detta behövs samsyn och samordning kring allt från teknisk utveckling och informationssäkerhet till lagstiftning och etiska ställningstaganden kring hanteringen av känsliga personuppgifter.
 
Vinnova söker dig som kan bidra till mer innovation i den samordningen.
 
Vi erbjuder
Vi erbjuder en meningsfull och omväxlande tjänst inom ett högaktuellt område. Här får du ta del av den senaste utvecklingen och medverka till nya lösningar för tillämpning av hälsodata, samtidigt som du breddar ditt nätverk. 
 
På Vinnova uppmuntrar vi ett ständigt lärande och att ta vara på idéer. Arbetet präglas av spännande möten och samarbeten med olika sektorer och discipliner. 
 
Rollbeskrivning och arbetsuppgifter
Du kommer framför allt att arbeta inom hälsodataområdet, men ditt arbetsfält kan även inbegripa andra delar av organisationen. Tillsammans med kollegorna utformar du Vinnovas erbjudanden om finansiering av innovationsprojekt. Du hanterar bedömningsprocesser, handlägger, vägleder och följer upp beviljade bidragsprojekt. Arbetet innebär både strategiska och administrativa moment.
 
Vinnova fungerar som expertmyndighet vilket innebär att du som handläggare svarar på frågor och företräder Vinnova nationellt och internationellt, exempelvis inom olika internationella program. Du informerar om Vinnovas aktiviteter, satsningar och resultat. 
 
I din roll har du kontakt med aktörer från akademi, näringsliv, ideella organisationer och offentlig sektor. Du mobiliserar och stödjer dessa för att skapa förnyelse och främja erfarenhetsutbyte och samverkan kring insamling, organisation och användning av hälsodata. 
 
Genom ett aktivt nätverk och omvärldsbevakning håller du dig uppdaterad inom ditt område och återkopplar tillbaka till organisationen.
 
Kvalifikationer
Utbildning
- Akademiska studier som är relevanta för hälsodataområdet
Erfarenhet:
-Minst fem års arbetslivserfarenhet med frågor som kopplar till hälsodata, delning av känsliga data eller data-driven innovationsutveckling
-Erfarenhet av att främja dialog och samverka brett inom hälsodataområdet
-Erfarenhet av arbete med att identifiera och implementera lösningar tillsammans med andra
-Erfarenhet av att självständigt arbeta med resultatinriktade projekt för att nå komplexa mål där integration av perspektiv från olika nyckelaktörer krävs
-Erfarenhet av att företräda en verksamhet inför samarbetspartners, kunder och beslutsfattare
Kunskaper
-Förståelse för systemtekniska, juridiska och etiska aspekter inom datadelning som möjliggör utbyte med exempelvis systemarkitekter, applikationsutvecklare, upphandlare, jurister och slutanvändare inom hälsodataområdet
-Förståelse för hur samverkan sker mellan näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhälle, samt för dessa sektorers olika utgångspunkter och intressen
Språkkunskaper:
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på båda språken
 
Meriterande:
-Erfarenhet av att leda projekt inom hälsodataområdet
-Ett etablerat nätverk inom något eller några för tjänsten relevanta områden
-Kunskap om semantisk och teknisk datainteroperabilitet
-Kunskap om olika datastandarder
-Kunskap om RWD / data i klinisk vardag
-Kunskap om regeringens strategi och vision för e-hälsa 2025 
-Kunskap och erfarenhet från nordiska, europeiska och andra internationella initiativ inom hälsodataområdet
 
Personliga egenskaper
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och motivation.
 
Vi söker dig som vill göra skillnad för människors hälsa och som värdesätter samarbete och samverkan kring komplexa frågeställningar. Du är nyfiken och trivs med att arbeta tvärdisciplinärt. I kontakten med andra lyssnar du in, reflekterar och bidrar prestigelöst med kunskap och nytänkande. 
 
För att lyckas i rollen är det avgörande att kunna samarbeta med andra, både internt på Vinnova, med andra svenska organisationer och internationellt. Du kan balansera mellan olika intressen och anpassar kommunikationen efter åhörarna på ett pedagogiskt och professionellt sätt. 
 
Som person är du initiativrik och lösningsorienterad, med förmåga att söka information och fatta beslut. Du sätter dig snabbt in i nya områden och identifierar, prioriterar och driver frågor självständigt. Att arbeta i en föränderlig miljö där alla svar inte är givna på förhand känns inspirerande för dig.
 
Samtidigt är du organiserad och noggrann. Du är beredd att lägga en del av din tid på administrativt arbete. Du har förmåga att växla mellan operativa och strategiska frågor.
 
Givetvis delar du våra värderingar respekt, ansvarstagande och mod och lever efter dessa i ditt dagliga arbete.
 
Placering
Tjänsten är placerad på avdelningen Hälsa i vårt aktivitetsbaserade kontor på Mäster Samuelsgatan 56 i centrala Stockholm. 
 
Anställningsform och tillträde
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar sex månaders provanställning. Vi önskar att du börjar så snart som möjligt (med hänsyn till eventuell uppsägningstid).
 
Om Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. Vinnova investerar cirka tre miljarder kronor varje år och har cirka 200 medarbetare med kontor i Stockholm samt filialer i Bryssel, Tel Aviv och Silicon Valley.
 
Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva statliga arbetsgivare. För att nå dit ger vi dig bland annat goda möjligheter till kompetensutveckling, friskvård och flexibla arbetstider. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och de kvaliteter som kulturell och etnisk mångfald tillför verksamheten. Läs gärna mer om oss och vårt arbetsgivarerbjudande här
 
Kontakt
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta enhetschef Laurent Saunier via telefon 08-473 3108 eller e-post laurent.saunier@vinnova.se
 
Vi avböjer all rekryterings- och annonseringshjälp.
 
Fackliga kontaktpersoner
Företrädare för ST är Per Norman 08-473 3173, för SACO är det Karin Stenström 08-473 3152, Mårten Berg 08-473 3197 och Charlotte Furusten 08-473 3036.
 
Ansökan
Välkommen med din ansökan till oss via vår rekryteringsportal senast 2021-10-04.
 
Till ansökan bifogas examensbevis, betyg eller intyg som visar att du har studerat på akademisk nivå, inom ett område som är relevant för hälsodataområdet.

 

Senast uppdaterad 26 september 2021

Statistik för sidan