Handläggare för innovationer inom luftfartsområdet

Ansök senast 14 april

Stockholms län, Sverige - Handläggare

  • Ort: Stockholms län

  • Anställningsform: Tillsvidareanställning

  • Ansök senast: 14 april 2020

Vill du vara med och påverka omställningen till ett hållbart transportsystem inom luftfartsområdet med teknikområden som flyg, elflyg och drönare? Känner du till behoven och utmaningarna som finns på systemnivå, och förstår hur innovation kan minska vår klimatpåverkan? Vill du jobba med innovation som påverkar samhället i stort? Då är det här tjänsten för dig!

Vi erbjuder
Vi erbjuder en spännande och omväxlande tjänst där du hamnar mitt i innovationssverige och kan skapa värde och göra skillnad för Sveriges framtid på riktigt! Vid din sida har du kollegor med ett stort samhällsengagemang och specialistkompetens inom vitt skilda områden. Här finns goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi har en stimulerande arbetsmiljö och ett öppet arbetsklimat där idéer och diskussioner uppmuntras.

Idag är vi cirka 30 personer på avdelningen Samhällsutveckling, med ett gemensamt intresse kring forskning och innovation inom samhällsbyggande, miljö, livsmedel och transport- och fordonsutveckling. Till avdelningen söker vi nu en kommunikativ, öppen och driven person med kunskap och erfarenhet på systemnivå inom luftfartsområdet och hållbarhet.

Här får du med stort intresse för innovation och omställningen till ett hälsosamt och hållbart transportsystem chansen att påverka och vara en del av en värdegrundsbaserad verksamhet. Vi arbetar varje dag med att göra skillnad för samhället och att främja en mer hållbar framtid.

Rollbeskrivning och arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med forskning och innovation inom luftfartsområdet i ett bredare perspektiv. Området är en viktig innovationsstrategisk fråga för Sverige, både nationellt och regionalt. Sverige har stor export inom området och goda möjligheter att vara internationellt konkurrenskraftiga även vid omställningen till ett klimatneutralt transportsystem, som delvis är luftburet. Detta gäller till exempel inom flygteknik- och materialveckling samt framtagandet av biodrivmedel, men också för innovativa lösningar som elfyg, drönare och andra flygtaxilösningar som är under utveckling. Detta är områden där svensk akademi och industri är tidiga på bollen och driver utvecklingen.

I ditt uppdrag ingår att vara delaktig i att utforma satsningar och att handlägga projekt inom Innovair, det strategiska innovationsprogrammet för samverkan inom flygbranschen. Eftersom Innovair har en stark internationell uppkoppling kommer du också att på olika sätt vara involverad internationellt och till exempel delta som medlem i EU:s forskningsprogram för flyg, Clean Sky, eller genom bilaterala samarbeten med strategiska länder som Storbritannien och Brasilien.

Arbetsuppgifterna för dig som handläggare på Vinnova är av både strategisk och operativ karaktär. Det kan handla om att identifiera luckor i innovationssystemet och att medverka i alla delar av processen med att finansiera forsknings- och innovationsprojekt. Detta innefattar allt från att delta i planering, utformning och vidareutveckling av satsningar för att få bästa effekt av de bidrag vi fördelar - till att bedöma de ansökningar som kommer in och handlägga och följa upp de projekt som finansieras.

Kvalifikationer
Utbildning: Akademisk examen eller motsvarande inom ett område som är relevant för luftfartsområdet, exempelvis civilingenjör.
Erfarenhet: Minst 5 års arbetslivserfarenhet inom luftfartsområdet från industri, näringsliv, offentlig sektor, institut eller akademi. Du har ett etablerat nätverk inom något eller några för tjänsten relevanta forskningsområden.
Erfarenhet av arbete kopplat till innovation. Erfarenhet av att självständigt leda mål- och resultatinriktade projekt. Erfarenhet av strategiskt arbete och förhandlingar. 
Kunskaper: Kunskap inom ett eller flera av följande områden; flyg- och materialteknik, biobränslen, drönare, luftfart, artificiell intelligens (AI), innovationssystemet inom flyg.
Språkkunskaper: Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift. 
Meriterande: Kunskap och erfarenhet på systemnivå inom luftfartsområdet och hållbarhet. Flera års erfarenhet av att ha arbetat i eller med forskning, utveckling och innovation. Erfarenhet från samverkan mellan industri och akademi. Erfarenhet från internationellt arbete som exempelvis forskningsprojekt på europeisk nivå, särskilt från eget deltagande. God övergripande branschkännedom samt bred kunskap kring möjliggörande teknologier inom luftfartsområdet.

Personliga egenskaper och förmågor
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper, drivkraft och motivation. Vi söker dig med intresse för luftfartsområdet och för hållbarhetsfrågor på systemnivå. Du motiveras av att arbeta med utveckling, innovation och ny teknik inom ett brett område. Du har ett genuint engagemang i ditt arbete som visar sig i din förmåga att ta ansvar och självständigt driva ditt arbete framåt mot resultat.

För att driva långsiktig förändring på systemnivå krävs ett aktivt samarbete med aktörer som har olika infallsvinklar och perspektiv. För att lyckas i din roll är det därför viktigt att du har en inlyssnande, reflekterande och lösningsorienterad hållning, samtidigt som du är trygg med att välja väg och stå på dig utifrån din profession. Som handläggare kommer du att arbeta med sakkunniga experter och komplexa projekt som har koppling till forskning och innovation, vilket gör att analytisk förmåga är en nyckel.

Eftersom du arbetar med flera parallella projekt är det samtidigt viktigt att du kan strukturera och planera ditt arbete utifrån ett helhetsperspektiv. Samtidigt som du arbetar strategiskt eller situationsanpassat bör du också var noggrann. I arbetsuppgifterna ingår en del administrativt arbete med utgångspunkt i myndighetsrollen.

I ditt uppdrag ingår att du håller dig uppdaterad om omvärldsfrågor och om branschen, att du företräder Vinnova och att du bidrar till informationsutbyten. Som person är du nyfiken och har en fallenhet för att samarbeta, knyta kontakter och bygga nätverk. Du delar med dig av dina kunskaper, kommunicerar målgruppsanpassat och känner dig bekväm med att hålla presentationer såväl individuellt som i grupp.

Givetvis delar du våra värderingar: respekt, ansvarstagande och mod och lever efter dessa i ditt dagliga arbete. 

Placering 
Tjänsten är placerad på avdelning Samhällsutveckling i vårt aktivitetsbaserade kontor på Mäster Samuelsgatan 56 i centrala Stockholm. 

Anställningsform och tillträde 
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar sex månaders provanställning vid nyanställning. Vi önskar att du börjar så snart som möjligt (med hänsyn till eventuell uppsägningstid).  

Om Vinnova 
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. Vinnova investerar cirka tre miljarder kronor varje år och har cirka 200 medarbetare med kontor i Stockholm och filialer i Bryssel, Tel Aviv och Silicon Valley. 

Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva statliga arbetsgivare. För att nå det målet ger vi dig bland annat goda möjligheter till kompetensutveckling, friskvård och flexibla arbetstider. Här eftersträvar vi en jämn könsfördelning och de kvaliteter som kulturell och etnisk mångfald tillför verksamheten. Läs gärna mer om oss och vårt arbetserbjudande här.  

Kontakt 
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Andreas Netzenhetschef på avdelningen Samhällsutveckling, via telefon 08-473 30 86 eller mejl andreas.netz@vinnova.se

Vi avböjer all rekryterings- och annonseringshjälp. 

Fackliga kontaktpersoner Företrädare för SACO är Birgitta Boman, telefon 08-473 3017 och för ST är det Per Norman, telefon 08-473 3173. 

Ansökan 
Välkommen att ansöka till oss via vår rekryteringsportal senast den 2020-04-14. Vänligen bifoga examensbevis, betyg eller intyg som visar att du har akademisk examen eller motsvarande.

Senast uppdaterad 31 mars 2020

Statistik för sidan