Webbsänt seminarium: Hur gör satsningar på forskning och innovation skillnad?

Online tor 2 apr 2020 kl. 13:00-13:45

För att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 är forskning och innovation nödvändigt och en förutsättning. Men hur och på vilket sätt kan de stora satsningarna på forskning och innovation möta dagens samhällsutmaningar i Agenda 2030?

Webbsändning

Välkommen till ett webbsänt seminarium den 2 april där vi diskuterar hur stora satsningar på forskning och innovation gör skillnad och öppnar upp för att nå målen i Agenda 2030. Vi utgår särskilt från några centrala faktorer som måste adresseras och som tydligt lyfts fram i flera nationella och internationella rapporter. På vilka sätt lyckas innovationssatsningar bidra till de systemförändringar som krävs för att uppnå hållbarhetsmålen?

Vid seminariet specialstuderas programmen Utmaningsdriven innovation (UDI) Strategiska innovationsprogram (SIP) och Programmet för fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI). Programmen är olika varandra till sin karaktär och befinner sig i olika faser, och de utvärderingar som görs löpande har också olika ansatser och metodik. Det finns särskilt intressanta resultat från programanalyser och utvärderingar som indikerar att vi är på rätt väg i den omställning som krävs för att nå målen i Agenda 2030.

Agenda:

Moderator: Joakim Appelquist, avdelningschef Vinnova

Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova  

Exempel från satsningar på forskning och innovation:

Johannes Henriksson, Ramboll
Tony Sandberg, Scania Group
Göran Marklund, Vinnova 

Paneldiskussion och frågor från tittarna.

Alla som följer livesändningen kan ställa frågor via Menti.com.

Öppna upp för innovation!

Seminariet ingår i Vinnovas seminarieserie Öppna upp för innovation! där vi lyfter metoder och processer som stärker innovationssystemet och bidrar till att möta stora samhällsutmaningar.

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Johanna Dahlin

Kommunikatör

+46 8 473 32 26

Andra läste också

Publicerad: 11 dec 2019

<p>I en utv&auml;rdering konstateras att de strategiska innovationsprogrammen har lett till spridning av teknologi &ouml;ver traditionella branschgr&auml;nser och st&auml;rkt internationell konkurrenskraft hos de som deltar.&nbsp;</p>
<p>Satsningen arbetar utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige.</p>
<p>F&ouml;lj Vinnovas seminarieserie kring hur vi &ouml;ppnar upp f&ouml;r innovation genom att se hur system och sammanhang p&aring;verkar innovationsf&ouml;rm&aring;gan.</p>

Senast uppdaterad 7 april 2020

Statistik för sidan