Seminarium om utvärdering av strategiska innovationsprogram

Arrangör: Vinnova, Energimyndigheten och Formas Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm, Lokal C3, på plan 2 tor 12 dec 2019 kl. 10:00-15:15

Den 12 december presenteras observationer och slutsatser från sexårsutvärderingar av första omgångens strategiska innovationsprogram. De fem programmen är Lättvikt, Metalliska material, Processindustriell IT och automation (PiiA), Produktion2030 och Svensk gruv- och metallutvinnande industri (STRIM).

Webbsändning

Vinnova, Energimyndigheten och Formas har upphandlat Faugert & Co Utvärdering AB (med underleverantörer Technopolis Ltd och Sweco Society AB) för att genomföra sexårsutvärderingar av strategiska innovationsprogram.

Vad visar utvärderingen?

Syftet med uppdraget är bland annat att påvisa resultat och tidiga effekter från satsningen samt att utgöra underlag för beslut om fortsatt finansiering.

Under seminariet presenteras sexårsutvärderingens övergripande observationer, reflektioner och slutsatser men även utvärderingsresultat för varje enskilt strategiskt innovationsprogram.

Agenda

  • 09.30 - 10.00  Registrering och kaffe
  • 10:00 - 12:00 Övergripande presentation av utvärderingen
  • 12:00 - 13:00 Lunch
  • 13:00 - ca 15:15: Utvärderingsresultat per program samt avslut med fika

Anmälan

Anmälan öppnar den 12 november 2019. 

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Har du några frågor om seminariet är du välkommen att kontakta oss. 

Katrin Danerlöv

Analytiker

+46 8 473 30 26

Mer om de strategiska innovationsprogrammen

De strategiska innovationsprogrammen ska genom samverkan skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

<p>Inom de 17 strategiska innovationsprogrammen utvecklar företag, akademi och organisationer tillsammans framtidens hållbara produkter och tjänster.</p>

Senast uppdaterad 27 februari 2020

Statistik för sidan