Cirkulär ekonomi - Från ord till (upp)handling!

Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm tor 14 nov 2019 kl. 10:00-12:00

Idag upphandlas varor inom offentlig sektor till ett värde av cirka 683 miljarder kronor årligen. Upphandling har därmed stor potential att stimulera nya cirkulära affärer och marknader och driva på omställningen till en cirkulär ekonomi. Vilka möjligheter finns och var finns de stora stötestenarna? Välkommen till ett webbsänt seminarium på temat hur upphandling blir ett verktyg för att driva omställning till en cirkulär ekonomi.

Webbsändning

Följ webbsändningen live. Seminariet spelas även in och kan ses i efterhand.

Ta del av pågående forsknings- och innovationsprojekt som utreder viktiga faktorer som idag hindrar alternativt främjar omställningen till en cirkulär ekonomi. Konkreta tillvägagångssätt för att utveckla upphandling som styrmedel för en hållbar utveckling presenteras och diskuteras.

På plats finns företrädare för upphandlande myndigheter, forskare, samhällsdebattörer och näringsliv.

Vi riktar oss till aktörer (både offentliga och privata organisationer) som önskar vägledning baserad på underbyggda fakta och som vill bereda väg för att cirkulära och biobaserade innovationer ska utvecklas, implementeras och användas.

Agenda 

• Var står vi idag och hur kan vi växla upp?
Upphandlingsmyndigheten, Annie Stålberg
Sveriges offentliga inköpare, Helena Sköld Lövgren

• Insikter från pågående innovationsprojekt som adresserar upphandling och cirkulär ekonomi
Pågående forsknings -och innovationsprojekt som utreder möjligheter och problem med upphandling och cirkulär ekonomi presenterar sina insikter
Delegationen för cirkulär ekonomi Lina Bergström 

• Från ord till (upp)handling: Paneldiskussion om vägen framåt
Annie Stålberg, Helena Sköld Lövgren, Anders Wijkman samt Lina Bergström

Moderator: Gunnar Fredriksson, konsult inom hållbarhet

Öppna upp för innovation! 

Seminariet är en del av Vinnovas seminarieserie "Öppna upp för innovation!" Seminarieserien fokuserar på perspektiv och processer som stärker Sveriges förmåga att möta stora samhällsutmaningar.

Webbsändning

Seminariet webbsänds och går att följa live på den här sidan. Seminariet spelas även in och kan ses i efterhand på den här sidan. 

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Ida Langborg

Handläggare

+46 8 473 30 77

Läs mer om seminarieserien Öppna upp för innovation!

<p>F&ouml;lj Vinnovas seminarieserie kring hur vi &ouml;ppnar upp f&ouml;r innovation genom att se hur system och sammanhang p&aring;verkar innovationsf&ouml;rm&aring;gan.</p>

Senast uppdaterad 18 oktober 2019

Statistik för sidan