Hur kan offentlig sektor jobba mer systematiskt för att bli bättre på att leda för innovation?

Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm fre 4 okt 2019 kl. 09:00-10:30

Välkommen till ett seminarium som tar upp lärdomar från kommuners pågående arbete med innovationsprojekt, men också metodik som kan användas som stöd för att utveckla förmågan att leda för innovation. Observera att detta möte även kommer att webbsändas, du följer det på denna sida.

Webbsändning från mötet

Hur kan offentlig sektor jobba mer systematiskt för att bli bättre på att leda för innovation? Och vilka utmaningar finns för att lyckas i detta arbete? Inom Vinnova har ett antal program startats för att testa ett behovsdrivet innovationsledningsstöd i olika typer av innovationsprojekt. Inom en av piloterna, i programmet Idéslussar i kommuner, finansierar Vinnova ett innovationsledningsstöd som drivs av Governo, RISE och Wexxa. Målsättningen är att genom ett systematiskt arbetssätt stärka den strategiska, taktiska och operativa förmågan att leda och organisera för innovation på alla nivåer (från högsta ledning till medarbetare) i kommuner.

På seminariet diskuterar vi konkreta lärdomar från kommuners pågående arbete med innovationsprojekt, men också metodik som kan användas som stöd för att utveckla innovationsledningsförmågan.

Seminariet vänder sig till såväl ledning och medarbetare i offentlig sektor, näringsliv, akademi eller till andra som är intresserade av att stärka innovationsförmågan i offentlig sektor.

Är du intresserad av att delta?

Observera att mötet även kommer att webbsändas, då behövs ingen förhandsanmälan. Du följer mötet på denna sida.

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Marianne Löfgren

Kommunikatör

+46 8 473 32 29

Vinnovas satsningar för att stärka innovationskraften i offentlig sektor

<p>Offentlig sektor st&aring;r inf&ouml;r stora f&ouml;r&auml;ndringar och har en nyckelroll inf&ouml;r morgondagens samh&auml;llsutmaningar. D&auml;rf&ouml;r driver Vinnova ett strategiarbete f&ouml;r att bli skarpare i v&aring;rt st&ouml;d.</p>

Senast uppdaterad 12 september 2019

Statistik för sidan