Svensk-finsk nätverksdag inom IKT och digitalisering

Electrum, KTH i Kista, (Kistagången 16) tis 5 feb 2019 kl. 10:30-16:00

De finska och svenska innovationsmyndigheterna Business Finland och Vinnova arrangerar ett gemensamt matchmaking-event tisdagen den 5 februari i Kista utanför Stockholm.

Eventet riktar sig till representanter från små och stora företag, universitet och forskningsinstitut, som vill delta i europeiska samarbetsprojekt med svenska och finska parter. Tidigare event av denna typ i Stockholm och Helsingfors har resulterat i flera framgångsrika industridrivna europeiska projekt med deltagare från Sverige och Finland.

Syftet med eventet är att identifiera potentiella europeiska projektförslag med finländskt och svenskt deltagandeOmråden som kan vara aktuella för projektförslag är exempelvis informations- och kommunikationsteknik (IKT), digitalisering av industrin, digital säkerhet, artificiell intelligens, elektroniksystem, Internet of Things, digital hälsa, smarta städer, programvaruintensiva system, inbyggda system, smart mobilitet, fotonik eller 5G.

Projektförslagen kan vara riktade mot Eureka-klustren ITEA 3, Celtic-Plus och Euripides2, SME-programmet Eurostars, EU-programmen ECSEL JU, Horisont 2020 eller andra internationella forsknings- och innovationsprogram. Under denna dag kommer du att få mer information om finansiering inom ovan nämnda program och det kommer också att finnas möjlighet att pitcha projektidéer. Dessutom kommer det att finnas gott om tid för att diskutera projektförslag och börja bygga projektkonsortier.

Preliminär agenda

10.15 Registrering och kaffe

10.30 Välkomnande och information från Business Finland and Vinnova 

  

11.00 Pitchning av projektidéer 

  

12.30 Lunch 

  

13.15 Tid för diskussion  

  

15.00 Presentation av projektidéer och utfallet av diskussionerna i plenum 

  

15.30 Avslut (Vinnova och Business Finland stannar till 16 för ytterligare frågor

 

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Andreas Allström

Handläggare

+46 8 473 30 93