Långsiktig plan för att hantera zikaviruset

Projektet ska hitta och fylla kunskapsluckor kring zikaviruset. Samtidigt bygger man upp ett hållbart latinamerikanskt nätverk för bättre beredskap mot infektionssjukdomar i framtiden.

Organisation i Sverige: Umeå universitet 
Kontaktperson: Karl-Erik Renhorn 
Deltagande länder: Belgien, Brasilien, Chile, Colombia, Frankrike, Korea, Kuba, Nederländerna, Schweiz, Senegal, Storbritannien och USA 
Område i Horisont 2020Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande 
Horisont 2020 grant agreement NO 734584.

Läs mer om projektet på ZikaPLANs webbplats (på engelska)

Last updated 18 September 2019   |   Page manager: Ida Hallengren   |   Page statistics