Bättre kommunikation mellan medborgare och myndighet med teknik

Projektet har utvecklat en mobil kommunikationsteknik som bidrar till att underlätta och förbättra kommunikationen mellan medborgare och myndigheter.

Organisation i Sverige: Thundermaps AB 
KontaktpersonMike Steere 
Deltagande länder: Sverige och USA
Område i Horisont 2020: Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen och SME-Instrumentet 
Horisont 2020 Grant agreement No: 684092

Last updated 18 September 2018   |   Page manager: Ida Hallengren   |   Page statistics